VERGEVEN: operatiemesjes

Stichting CHILD SURGERY – Viet Nam heeft enkele honderden operatiemesjes ontvangen van de oogafdeling van een ziekenhuis in Den Haag. Te veel voor CHILD SURGERY – Viet Nam alleen. Daarom proberen ze dit aanbod ook via een aantal andere kanalen onder aandacht van goede doelen stichtingen te brengen. Let op: de mesjes zijn dus specifiek voor oogoperaties.

De mesjes zijn inmiddels vergeven.