Aandeel donaties aan PI neemt snel toe

Sinds begin deze eeuw is het aantal Particuliere Initiatieven (PI) sterk toegenomen en deze komst is volgens Sara Kinsbergen niet onopgemerkt gebleven door de grotere spelers binnen internationale samenwerking. Niet alleen hun aantal (van enkele tientallen tot duizenden), maar ook de hoeveelheid aan donaties die PI binnenhalen stijgt exponentieel: ‘Het aandeel donaties dat de particuliere initiatieven ontvangen, neemt sneller toe dan dat van de gevestigde organisaties.’

Volgens Kinsbergen kijken de traditionele partijen dan ook met argusogen naar deze nieuwkomers. Als het gaat om internationale ontwikkelingshulp was er vóór hun komst een verdeling tussen bilaterale, multilaterale en civilaterale organisaties. De komst van PI’s introduceert een vierde categorie: de philanterale categorie die wordt aangevoerd door grote spelers als de Bill & Melinda Gates Foundation maar ook je buurvrouw die een weeshuis in Gambia begint.

Doe-democratie
De explosieve stijging van PI’s is op macro-niveau goed te verklaren, zo vertelt Kinsbergen bij Universiteit van Nederland (gepubliceerd in AD): ’Dankzij de globalisatie reizen we meer en door de individualisering van de samenleving en het terugtrekken van de overheid zijn we geneigd meer ‘zelf’ te doen. Daarbij komt dat er meer hoger opgeleide mensen zijn die gewend zijn hun mond open te trekken tegen de gevestigde orde. We leven, kortom, in een ‘doe-democratie.’

Kenmerken
Die PI’s zijn vaak goed bedoeld maar niet altijd een succes, zag Kinsbergen in haar veldonderzoek. De meesten richten zich op het voorzien van basisbehoeften zoals voedsel en onderwijs. Op korte termijn levert dit misschien resultaat op, maar de onderliggende oorzaken van die armoede blijven onopgelost. Maar zij ziet ook de toegevoegde waarde van kleinschalige initiatieven. ‘De particuliere initiatieven kennen een lange adem, zijn lokaal lang actief, kennen daardoor de context goed en kunnen zo een duurzame bijdrage leveren aan armoedebestrijding.’

Dit heeft vooral te maken met de werkwijze van de initiatieven. ‘De initiatieven worden bestuurd door vrijwilligers die het leuk willen vinden wat ze doen. Ze willen betrokken zijn bij het ontwerpen van plannen en het realiseren daarvan.’ Dit soort investeringen hebben nog een voordeel. ‘Je kan goed aan je achterban laten zien wat je met het geld dat je van hen hebt gekregen, gedaan hebt. Het is daarom fijn om zelf nauw betrokken bij de zaken te zijn zodat je daar grip op houdt.’

Lees het volledige artikel in het Algemeen Dagblad (AD): Zo maak je met je eigen hulporganisatie wél een verschil en/of bekijk de video van Universiteit van Nederland.