Bijdragen aan oplossingen voor kwetsbare kinderen

Weeshuizen komen meestal negatief in het nieuws. Geen wonder, want ieder kind verdient het om veilig op te groeien en ‘gewoon’ kind te kunnen zijn. Het liefst in een gezin. Alternatieve, familiegerichte zorg geldt internationaal als meest geschikt en kindvriendelijke manier om kinderen een thuis te bieden. Particuliere initiatieven (PI) zetten zich daar wereldwijd voor in. Daarover in gesprek gaan was de reden dat leden van Partin op 19 maart het webinar Zorg voor kwetsbare kinderen – hoe pak je dat aan? organiseerden. Het werd een interactief webinar boordevol voorbeelden dat de zorg voor kwetsbare kinderen ook anders kan.

In het onlangs verschenen rapport in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kwam de opmerking meermaals voorbij: Omwille van vrijwilligersreizen zouden weeshuizen onnodig in stand geworden gehouden. Terwijl bekend is dat zulke tehuizen voor (wees)kinderen negatieve gevolgen hebben. Een van de oorzaken dat weeshuizen blijven bestaan is de financiële ondersteuning vanuit het ‘globale westen’. De vraag is dan ook of hulporganisaties – hoe goed bedoeld ook – het fenomeen weeshuis in stand houden of bijdragen aan de oplossing. Bep van Sloten, gespecialiseerd in Family Based Child Care en bestuurslid van o.a. Stichting SOJA, pakte dit praktisch op: ‘Hoe vertaal ik wat ik lees van grote organisaties over weeshuizen naar onze kleine stichting en ons project in de woestijn van Namibië?’

Bep vertelde uitvoerig over de transitie van weeshuis naar gezinsgerichte zorg in Namibië. Deze transitie werd uiteindelijk een succes door de professionele aanpak van de lokale partner. Maar dat had wel wat voeten in aarde. Vooral het maatwerk, het betrekken van overheid en de omslag van denken vergde energie. Veel (pleeg)gezinnen bleken namelijk afhankelijk van de financiële bijdrage en door anderen genomen beslissingen en toonden weinig eigen initiatief. Door samenwerking met de lokale kinderbescherming, het richten op traumabegeleiding en sociaal emotionele ondersteuning en een ingebouwd monitoring en evaluatiesysteem konden de kinderen beter begeleid worden.

En om op de prangende vraag over oorzaak of oplossing terug te komen, concludeerde Bep: ‘Laten we zelf het heft in handen nemen en samenwerken – met elkaar in gesprek gaan, nu en via de initiatieven die er zijn’. Met dat in gedachte gingen de deelnemers aan de hand van vijf onderwerpen met elkaar in gesprek over de dilemma’s en geleerde lessen. Elk vanuit de eigen specifieke situatie. Zo werd er gesproken over de transitie van weeshuis naar gezinsgerichte zorg, de organisatie daarvan, gezinsgerichte zorg voor special needs kinderen, familieversterking en re-integratie. In elke groep werd de rol van het particulier initiatief (PI) als faciliterend en ondersteunend gezien. Soms kan aanwezigheid van een buitenlands PI deuren openen, maar de lokale partner blijft leidend. En betrek de overheid bij het project. Niet altijd gemakkelijk maar wel belangrijk. En omdat het de opvang van kwetsbare kinderen een complexe problematiek is, neem kleine stappen. Maar denk vooruit. Of zoals een van de deelnemers opmerkte: ‘Think big, act small’.

Een andere deelnemer verzuchtte: ‘Er is heel veel te doen, maar samenwerken maakt veel mogelijk.’ En dat blijkt. Al 30 PI ondertekenden de pledge Every Child a Family en onlangs werd het initiatief Family Power waarin 9 PI samenwerken gelanceerd. Al deze PI – en vele anderen – dragen bij aan oplossingen opdat meer kinderen een veilig thuis ervaren.

Tekst: Yvonne van Driel (Partin)
Foto: Kidscare Kenia (Kenia)

 

Op verzoek van meerdere leden faciliteerde Partin in samenwerking met Better Care Network Netherlands dit webinar. Met speciale dank aan Bep van Sloten (Stichting SOJA), Patricia Nieuwenhuizen (Better Care Network Netherlands), Marre Adu Ampong (Adamfo Ghana), Marijke Acket (IMBA) en Monique Derrez (Dutch Tanzania Foundation en initiatiefnemer Every Child a Family).