Deadline voor ANBI om jaarverslag te publiceren nadert

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar financiële gegevens online publiceren. Die deadline is dus 1 juli. Zaterdag. Dat kan op de eigen website van de ANBI, maar mag ook via een brancheorganisatie zoals Partin.nl. Partin ontwikkelde handige toolkits. Daarmee wordt het maken van de jaarrekening en het jaarverslag een fluitje van een cent. Mocht je nog worstelen met de cijfertjes raadpleeg dan de toolkits. Vele stichtingen gebruiken het al jaren. 

Een ANBI die haar financiële gegevens niet tijdig publiceert, loopt het risico de ANBI-status met terugwerkende kracht te verliezen. Hierdoor vervallen de fiscale faciliteiten voor de ANBI én haar begunstigers. Grote ANBI’s moeten voor hun publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren van de Belastingdienst. Kleine ANBI’s mogen gebruikmaken van een standaardformulier. Voor deze kleine stichtingen zijn de kleinegoededoelen-toolkits handig en voldoen aan alle eisen. Voor de grotere trouwens ook.

Bekijk de belangrijkste toolkits* voor het maken van het jaaroverzicht:

De toolkit over de Kascommissie kan ook interessant zijn. En bekijk alle andere toolkits.

 

Tekst: Redactie | Partin
Foto: Meraih Bintang

 

* Alle toolkits zijn voor Partinleden gratis beschikbaar in Mijn Partin.