Dichtbij nalaten, elders verschil maken

Mensen die elkaar ontmoeten, ontmoeten ideeën. En vaak steken deze mensen de handen uit de mouwen en starten initiatieven. Overal ter wereld ondersteunen vrijwilligersorganisaties kleinschalige projecten in landen waar de welvaart nog een boost kan gebruiken. Zo wordt samen met lokale partners armoede aangepakt. Wetend dat die kleine projecten niet de wereldproblemen oplossen, kiezen deze vrijwilligers ervoor bij te dragen aan een mooiere en eerlijkere wereld.

Persoonlijke ontmoetingen zijn vrijwel altijd de drijfveer achter het initiatief. Deze gedreven mensen zetten op hun beurt andere mensen in beweging, die weer doneren of op een ander manier de initiatieven ondersteunen. Direct contact, korte lijntjes en vertrouwen maakt dat donateurs zien waar het geld besteed wordt. En die verbinding en betrokkenheid gaat over grenzen.

‘Zielenrust’
Er zijn voorbeelden te over van de mooie verhalen over de impact van het ontvangen van een schenking, nalatenschap of legaat. Zo besloot een Nederlandse vrouw een stichting actief in Oeganda op te nemen in haar testament. Dat bood het voorschoolse dagcentrum veel zekerheid om verder te gaan en de kwaliteit van het curriculum te verbeteren. En in Bangladesh konden door legaten zo’n 50 kinderen met een beperking een jaar lang naar school. Giften die wereldwijd de kansen van veel kinderen – en hun ouders – op een volwaardig leven verbeteren.

In Gambia kan binnenkort geboord worden naar water bij een dorpsschool waarvan de put droog staat. Het water zal opgepompt worden met zonne-energie. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nalatenschap van een persoon die bij leven al 3 kinderen in Gambia sponsorde zodat zij naar school konden. En een andere vrouw die in leven ook al donateur was, besloot na haar overlijden een legaat aan een stichting te schenken. Door dit legaat zijn 2 dorpen in Guatemala van drinkwater voorzien. De dorpsbewoners waren zo blij dat een dans voor haar ‘zielenrust’ werd opgevoerd.

Dichtbij
Ook kleinere giften en legaten zijn van veel waarde. Nadat in een dorp in Nicaragua de bewoners een waterleiding hadden aangelegd, kon met het geld van een legaat voor elke aansluiting een watermeter geïnstalleerd worden. Daardoor is administratie en onderhoud makkelijker te organiseren en wordt een eerlijke prijs betaald. En in Ghana was een kleine bijdrage voldoende om het schoolfonds vleugels te geven: meer dan 30 kinderen konden weer naar de middelbare school. En deze vliegende start maakte verdere fondsenwerving makkelijker.

Op de website kleinegoededoelen.nl vertellen nog veel meer kleine goede doelen over hun projecten, over hun successen en soms over hun teleurstellingen. Want die zijn er uiteraard af en toe ook. Maar de meeste projecten getuigen van een effectieve en hartverwarmende samenwerking met lokale partners in het projectland. Mensen die met een klein zetje hun eigen toekomst verder vorm kunnen geven. Hun en uw betrokkenheid, passie en enthousiasme worden beloond. Dichtbij nalaten, elders het verschil maken.

Samen doen we meer
Maar hoe vindt u zo’n goed doel dat dicht bij de mensen staat en met relatief weinig middelen zoveel betekent voor die mensen. Misschien kent u een van de naar schatting 16.000 goede doelen die Nederland telt. Of misschien bent u nog op zoek naar een andere stichting. Dan kan Partin u daarbij helpen. Partin is de brancheorganisatie van kleine goede doelen actief in internationale samenwerking. Bij Partin zijn zo’n 375 organisaties aangesloten. Zoekt u projecten voor moeders en kinderen? Of bent u geïnteresseerd in gezondheidszorg of wilt u meewerken aan economische groei? Heeft u voorkeuren voor een land, zoals Gambia of India? Wij zoeken voor u en u maakt de keuze.

U vindt deze goede doelen op www.partin.nl/organisatie/. Het zijn allemaal erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen. De giften aan deze doelen tellen dus mee voor de belastingaftrek.

Dus als u een schenking aan een goed doel actief in internationale samenwerking overweegt, u van betrokkenheid en enthousiasme houdt, en ook graag wilt dat uw donatie met zo min mogelijk kosten ten goede komt aan het project, kijk dan op www.kleinegoededoelen.nl. Via de hartverwarmende verhalen vindt u zeker een doel dat uw passie met u deelt. Of ondersteun het gehele particuliere initiatief door aan Partin te schenken, dat kan natuurlijk ook. U kunt uw wensen kenbaar maken door te bellen of te mailen naar Partin. We horen graag van u.

Meer informatie op partin.nl of mail naar secretariaat@partin.nl

Met dank aan de stichtingen 4Gambia, Adamfo Ghana, Ayuda Maya, GESP, Mama and Me Uganda en Niketan.

Dit artikel verscheen eerder in Schenken en Nalaten aan Goede Doelen (editie 1-2021).

Foto: Adamfo Ghana