Een ideale kans voor kleinere organisaties

“Mijn ervaring met Partin, in het kader van het Wilde Ganzen Klein project, is zeer positief! De ‘step-by-step’ aanpak, via skype-sessies het projectplan uitwerken, is professioneel en doelgericht. De jarenlange ervaring en deskundigheid van de begeleiders zorgen er voor dat de documenten op het einde van de rit voldoen aan de nodige vereisten voor de projectaanvraag.”

Deze mooie woorden komen van Anne-Mie Misplon van KinkeliBa vzw. Anne-Mie nam, samen met vertegenwoordigers van 4 andere Particuliere Ontwikkelingsinitiatieven (POI), deel aan de eerste ronde van Wilde Ganzen Klein. Wilde Ganzen Klein is een gezamenlijk initiatief van Wilde Ganzen en Partin om meer POI de kans te bieden op ondersteuning van hun projecten. Partin begeleidt deze POI bij het formuleren van de projectaanvraag. Dit gebeurt middels een reeks skype-sessies waaraan 5 a 6 verschillende POI meedoen.

“De uitwisseling, tijdens de skype-sessies doet je aan zaken denken waar je zelf aan voorbij gaat en de frisse blik van anderen geven je interessante feedback. Door deze manier van werken ga je naar de essentie en creëer je duidelijkheid in je project voor jezelf, voor de andere POI’s en voor derden.”

Ook Johan Gelauf van Elimu Holland is te spreken over de aanpak. “De procedure verliep vrij soepel via een onlineverbinding. Er waren vier sessies en onder leiding van een medewerker van Partin gingen we met een groep van vijf aanvragers wekelijks met elkaar in gesprek gingen over de aanvraag zelf, de overeenkomst, de financiën en de procedure. Na vier weken konden we de aanvraag indienen.”

Hij voegt toe: “Deze wijze van werken kost relatief weinig tijd en je merkt al snel of de aanvraag al dan niet succesvol kan zijn, vooral omdat de medewerkers van Partin veel ervaring hebben met deze aanvragen en je daarmee adequaat kunnen helpen.” Alfred Atta, voorzitter van Stichting Ghana Over de IJssel, is het hiermee eens en spreekt van ‘een ideale kans voor kleinere organisaties’.

Tot slot, zijn de deelnemers erg tevreden over de uitkomst: Wanneer het projectplan door Wilde Ganzen wordt goedgekeurd, vermeerdert de organisatie het door de POI geworven bedrag met 100%. “Na vier weken kregen we al het bericht dat de aanvraag was goedgekeurd, zodat de projectuitvoering in gang kon worden gezet. Hulde aan het team dat ons heeft geholpen, snel en effectief!”

Wilde Ganzen Klein gaat de komende maanden door. POI die nog niet eerder met Wilde Ganzen hebben samengewerkt en financiering zoeken voor een project tot € 6000,-, zijn van harte welkom om contact op te nemen.

Auteur: Marre Adu-Ampong (fundraiser, secretaris Adamfo Ghana en bestuurslid Partin)
Foto: Ghana – Stichting Ghana over de IJssel