Internationale Beleidsevaluatie 2024

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 21/03/2024
15:00 - 17:00

Categorieën


Het doel van de ‘Middag van de internationale beleidsevaluatie’ is het delen van informatie en ervaring over evaluatieonderzoek met een internationale dimensie. Steeds staat een ander thema centraal. In 2024 is dat internationale samenwerking: wat valt er te leren van 75 jaar evaluaties op dit terrein? En welke lessen zijn daarbij relevant voor het evalueren van andere beleidsterreinen.

Wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van internationale samenwerking? Het is een vraagstuk dat bijna net zo oud is als wat toen nog ‘ontwikkelingshulp’ en later ontwikkelingssamenwerking werd genoemd.

Volgens sommigen is ‘doe wel en zie niet om’ lange tijd het devies van ontwikkelingshulp en internationale samenwerking (IS) geweest: er werd niet of niet goed geëvalueerd, evaluatoren kwamen tot tegenstrijdige bevindingen en er was slechts incidenteel een causaal verband te leggen tussen maatregelen en effect. Anderen vinden dat achterhaald en menen dat internationale samenwerking het meest geëvalueerde beleidsterrein is. Nieuwe, meer responsieve evaluatiebenaderingen zijn in belangrijke mate juist hier ontwikkeld.

Toch wordt de vraag ‘Wat is eigenlijk het effect?’ ook anno 2024 gesteld. Andere vragen – die ook voor evaluatoren die op andere beleidsterreinen onderzoek doen relevant zijn – richten zich op het op onderscheid tussen projectevaluaties en evaluaties op ‘systeemniveau’, lokaal eigenaarschap, welke (financiële) instrumenten het beste passen en zelfs het ‘dekoloniseren’ van internationale samenwerking.

Meer over Vide’s ‘Middag van de internationale beleidsevaluatie’: videnet.nl/activiteiten/detail/121/internationale-beleidsevaluatie-2024