Every Child a Family. Het kan wel! PI laten het zien

‘Stel je komt te overlijden, waar zou jij dan willen dat jouw kinderen zouden opgroeien en waarom? In een gezin of in een weeshuis?’ Deze openingsvraag stelde Monique Derrez van Dutch Tanzanian Foundation tijdens het webinar Every Child a Family. Het verbaasde niemand dat iedereen ‘gezin’ noemde. En dat was gelijk het uitgangspunt, want ‘wat wij willen niet willen voor onze kinderen, moeten we ook niet willen voor andermans kinderen’. Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin. Maar hoe dan? Daar ging het in dit webinar op 5 oktober vooral om. 

Ieder kind een thuis
Monique Derrez gaf aan de hand van cultuur, onderzoek, wetgevingen theologie aan waarom elk kind moet kunnen opgroeien binnen een veilige gezinssituatie. Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, met de juiste ondersteuning. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Ego en logo
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen. Bijna alle landen hebben een van deze VN-resoluties over de rechten van het kind onderschreven. Maar wens en praktijk lopen nog wel eens uiteen. Bewustwording en verandering blijft nodig. Monique:  “Dan moeten we twee dingen loslaten. Dat is ons ego en ons logo. En we moeten de handen ineenslaan. En dat hebben we in Nederland gedaan door de pledge Every Child a Family.”

Belofte
Monique is zelf  een van de initiatiefnemers van deze pledge. Want kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. De ondertekenaars roepen daarom andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. De belofte werd al door 28 particuliere initiatieven ondertekend.

Van tehuis naar thuis
In het schema The continuum of care for orphans and vulnerable children wordt duidelijk welke (alternatieve) zorgopties er zijn voor kinderen. Belangrijk is wel dat er uitgegaan wordt van het kind. ‘Wat is het beste voor het kind?’ En daar oplossingen voor zoeken. In jargon heet dat gatekeeping.

Na deze theorie kwamen de praktijkvoorbeelden. Naast Monique vertelden Gerard Geenen (Kidscare Kenia) over Kinship Care (Thuiszorg) in Kenya en Annette Klijnsma (Tan-kids) vertelde het verhaal van Martha. Vooral dat verhaal maakte indruk. Vier jaar geleden werden de eerste stappen gezet om het leven van tiener Martha in Tanzania een veilig thuis te geven. Met tegenslag en uitdagingen. Maar nu lijkt het dan toch gelukt. Martha is deel van een gezin en gaat naar school.

Positieve spiraal
Een verhaal van hoop. Zo vatte Patricia Nieuwenhuizen, directeur van Better Care Network Netherlands, het webinar samen. “Het zijn natuurlijk extreem moeilijke omstandigheden waarin kinderen leven, maar waar het toch zo goed lukt om voor die kinderen met maatwerk en met betrokkenheid van de gemeenschap, een plek te vinden. Een familiegerichte plek.” Daarbij vielen haar het eigenaarschap van de gemeenschap en van de familie op. Bovendien merkte ze op dat de vertrouwensband met de kinderen en de familie een goede basis was om hieraan te werken. Maar geeft ze toe dat dat wel een kwestie van lange adem is, zoals ook uit het verhaal van Annette blijkt.

Maar het kan dus wel. Deze voorbeelden laten zien dat kinderen weer perspectief op een betere toekomst krijgen door gezinsgerichte kindzorg. Gerard zei het zo: “Perspectief brengt een krachtige positieve spiraal”. Kortom: Verhalen van hoop.

Dit is een webinar georganiseerd in het kader van de Wilde Ganzen-Partinmaand 2020. Dit webinar is terug te kijken op Wilde Ganzen-Partinmaand

Bekijk het gehele oktoberprogramma op de site Wilde Ganzen-Partinmaand.nl

Auteur: Yvonne van Driel (Partin)
Foto: Martha tussen anderen kinderen in Tanzania – Tan-kids