#EveryChildAFamily: Sterke bomen groeien langzaam

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien. Met dit als uitgangspunt ondertekenden in september 2019 tijdens de Wilde Ganzen – Partindag twaalf Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge #EveryChildAFamily. Ondertussen onderschrijven al 28 PI’s deze belofte. 

Met de pledge verklaren de steunende PI’s dat familie dé plek is voor een kind om op te groeien. Zij roepen andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op te investeren in familiegerichte zorg. Permanente opvang van kinderen in weeshuizen hoort daar niet bij.

In de online meeting op 25 juni hernieuwden de deelnemers de belofte om #EveryChildAFamily verder uit te dragen. Door telkens te ‘overtuigen’ en de boodschap te benoemen. Iets wat niet altijd gemakkelijk blijkt, maar Diede Martens van Mama and Me Uganda meent: “Sterke bomen groeien langzaam. Als iedereen het blijft uitdragen, wordt het bereik steeds groter.”

Belofte
Wij, de ondertekenaars, erkennen – in overeenstemming met het VN-Verdrag over de rechten van het kind, het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en de VN-richtlijnen voor de alternatieve zorg voor kinderen – dat het gezin de fundamentele groep is van samenleving en het natuurlijke milieu voor de groei en welzijn van kinderen en dat formele alternatieve zorg altijd een tijdelijke maatregel moet zijn, terwijl permanente familie-en gemeenschapsoplossingen gezocht worden.

We erkennen de decennia van onderzoek die aantonen dat institutionalisering schadelijk is voor de gezondheid, ontwikkeling en welzijn van kinderen.

We erkennen ook de specifieke behoeften van kinderen die risico lopen op scheiding en het belang van het versterken van alternatieve zorgopties waardoor kinderen in gezinsinstellingen kunnen wonen.

We erkennen verder de schade die veroorzaakt wordt door weeshuis vrijwilligerswerk en we beloven geen vrijwilligers naar weeshuizen te sturen.

We roepen personen, organisaties, bedrijven, geloofsgroepen en anderen die ondersteunen of werken met kwetsbare kinderen over de hele wereld, op om mee te doen aan het promoten van het recht van een kind om op te groeien in een gezin en middelen aan te sturen om gezinnen te versterken Ik ben er klaar voor.

Door de krachten te bundelen vergroten we het bewustzijn over alternatieve zorg, delen we kennis, stimuleren we de discussie over dit thema en richten we ons op het verbeteren van het beleid, zowel in Nederland als in onze projectlanden.

 

Voor meer informatie en de lijst met deelnemers die de pledge ondertekenen, ga naar #EveryChildAFamily. Van de PI die deze pledge onderschrijven is iets meer dan de helft Partinlid. 

Foto: #EveryChildAFamily