Skip to content

TOOLKIT
—————
FINANCIELE STEUN VINDEN

TIPS EN VERWIJZINGEN

geld

FINANCIELE STEUN VINDEN

TIPS EN OVERZICHT VAN ORGANISATIES DIE U HELPEN

Iedere stichting die projecten uitvoert, moet in eerste instantie in staat zijn om zelf fondsen te werven voor hun projecten. Fondsenwerving lukt alleen, als u de potentiële gevers goed kunt voorlichten over wie u bent, wat u voor heeft (uw visie) en wat u hoopt te bereiken (uw missie), uw activiteiten (projecten en fondsenwerving) en uw bestedingen (financiële verantwoording). En: vergeet niet te melden wat u al hebt bereikt met afgelopen projecten! Een eigen website (liefst een waarmee u ook digitale nieuwsbrieven kunt versturen) is hiervoor een ‘must’. Zorg ervoor, dat uw website zo gebruikersvriendelijk is, dat u zelf berichten kunt plaatsen en pagina’s kunt aanmaken/veranderen. Meestal is er wel iemand in de omgeving van de bestuurders van de stichting -zoon van de buurvrouw, de buurvrouw zelf- die kan helpen. Zo niet kunt u contact opnemen met Partin voor een goedkope en volledige website-omgeving, die kunt aanpassen met de informatie van uw eigen stichting.

Schermafbeelding 2015-06-18 om 20.26.23
Het valt aan te raden om een eigen betaalknop te hebben op uw website. Het is de moeite waard om u in de kosten hiervan te verdiepen. Houd er rekening mee, dat welke online betalingsmogelijkheid u ook kiest, er een bepaald bedrag van uw donaties wordt ingehouden door de dienstverlener.  Het crowdfundingsplatform PIFworld.nl dat Partin onder haar hoede heeft, geeft ook mogelijkheden voor betaalknoppen.

Maak gebruik van de contacten die u al heeft

Het fondsenwerven gaat het beste onder mensen die u of uw medebestuurders kennen. Benader ze via de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), stuur nieuwsbrieven, zet een actie op touw bij bevriende bedrijven, benader ze als sponsor. Met een beetje fantasie zijn de mogelijkheden legio. Als u acties bedenkt, doet u er goed aan sponsoren te zoeken die bij uw doel passen. Heeft u een bouwproject, zoek een lokale aannemer als sponsor, steunt u een ziekenhuis, dan wil een maatschap van huisartsen of specialisten vaak wel wat doen. Lever altijd een tegenprestatie in de vorm van uitgebreide rapportage en aansprekende foto’s! De mogelijkheden die crowdfunding biedt helpen u daarbij. 

Crowdfunding

U kunt uw projecten aanmelden op www.pifworld.com, maar met alleen aanmelden gebeurt er niks. U moet het combineren met een actie; de mensen die u bereikt met uw actie zullen in hun kring mensen aanzetten om ook te doneren.

Donateursbestand aanleggen, incasso’s, acceptgiro’s

De ‘ouderwetse’ manier van donaties innen heeft, vooral onder een donateurskring die binding heeft met uw doel en onder ouderen, nog niets aan kracht ingeboet. U moet er alleen iets meer voor doen: een donateurs database aanleggen, contracten sluiten met uw bank. Er is een niet duur pakket die een goede donateursadministratie faciliteert: PCleden.
Helaas is de acceptgiro afgeschaft per 1 juni 2023, dus zorg dat bij een schriftelijke benadering van een vaste donateurskring altijd een bankrekeningnummer wordt vermeld.

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen is altijd op zoek naar nieuwe projecten van organisaties in ontwikkelingswerk. Gezamenlijke projecten van bevlogen Nederlanders en mensen ter plekke, die voor structurele verbetering zorgen. Daar helpt Wilde Ganzen graag aan mee met kennis, een netwerk en geld. Als een project bij hen past, geven ze 50% premie boven op de fondsen die u zelf werft. Elke opgehaalde euro wordt dus € 1,50 waard. Bovendien kunt u rekenen op advies, begeleiding en training. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Vermogensfondsen

Tot slot zijn sommige vermogensfondsen een bron van financiering voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Vermogensfondsen kunt u opzoeken via de Kennisbank Filantropie. Een abonnement is verplicht. Of in het fondsenboek van de Walburg Pers. Het is nogal een uitzoekerij om de juiste vermogensfondsen te vinden. Bureau Bis bemiddelt en begeleidt. Maar als u een fonds hebt gevonden dat bij uw project past, kunt u uw aanvraag uitstekend zelf schrijven met onze Toolkit Aanvraag vermogensfondsen. Het voorbeeld helpt u stap voor stap door de aanvraag heen.

Partin

De branchevereniging voor kleine stichtingen in ontwikkelingssamenwerking Partin wordt door vermogensfondsen op regelmatige basis uitgenodigd om projecten van de leden voor te dragen. Het vermogensfonds bepaalt wat voor soort project ze willen steunen (bijvoorbeeld iets met water of kinderen) en eventueel in welk(e) land(en). Partin zoekt in de achterban naar leden met dergelijke projecten. Die worden vervolgens uitgenodigd een voorstel te schrijven – eerst in de vorm van een korte samenvatting en daarna – na overleg met het betreffende vermogensfonds -kan er een volledige aanvraag worden ingediend. Meestal zijn de bedragen die worden uitgekeerd van te voren vastgesteld door het vermogensfonds. 
Alleen leden van Partin komen in aanmerking. 

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: