Skip to content

TOOLKIT
—————
fondsenwerving

HANDIGE TIPS VOOR KLEINE GOEDE DOELEN

photodune-191547-happy-business-people-standing-together-against-white-background-l
FONDSENWERVEN VAN LEVENSBELANG VOOR GOEDE DOELEN
Fondsenwerving is het brede scala aan activiteiten en acties die erop gericht zijn middelen te verwerven voor de doelen die we stellen. Zonder financiële bijdragen kunnen goede doelen niet. Waar komt u het beste aan fondsen als u maar een beperkt budget hebt?
In deze toolkit vindt u alles over fondsenwerving en krijgt u handige tips.
geld

FONDSENWERVING

FUN(D)RAISING VOOR KLEINE GOEDE DOELEN!

Kleine goede doelen moeten fondsen werven om hun doelen te verwezenlijken. Dat doen deze stichtingen vaak handig: ze organiseren sponsorlopen, staan op braderieën of organiseren een sponsordiner. Daarnaast hebben zij een vaste kring van veelal trouwe donateurs. Al met al behoorlijk effectief, maar voor de vele ambities van goede doelen vaak niet toereikend. Een gerichtere fondsenwerving blijkt noodzakelijk. Deze toolkit helpt daarbij.

Wat is fondsenwerving?
Fondsenwerving is betrokkenheid creëren bij uw project waardoor men uw project wil steunen in welke vorm dan ook: geld, tijd, expertise, materialen.

Hoe creëer ik betrokkenheid?
Door mensen te raken en open te zijn over het werk van uw stichting kunt u veel mensen meenemen in uw werk en ondersteuning vragen. In die zin is fundraising ook friend – raising. Veel mensen krijgen een warm gevoel van de wereld een stukje beter maken. Geven aan een goed doel raakt aan zingeving. Als stichting heeft u ook wat te bieden en komt u niet alleen wat halen. De kunst is om een match te maken: sluit aan bij wat de potentiële gever belangrijk vindt, bijvoorbeeld” een duurzamere wereld” of “armoede de wereld” uit. Vertel niet alleen wat u doet, bijvoorbeeld een school bouwen, maar ook het waarom ervan (beter onderwijs om armoede de wereld uit te helpen). Bij directe vragen om ondersteuning is het goed om wel iets heel concreets te vragen (bijvoorbeeld voor €25 kan 1 deur in de school geplaatst worden of kan 1 kind een maand naar school). En uiteraard is het heel belangrijk om te bedanken als er een gift is gedaan! Bij grote giften is het aan te raden extra aandacht te geven aan het bedanken. Zorg dat het persoonlijk is en geen standaard bedankje.

Vooraf: Organisatie Hygiëne
Het is van belang om voor u aan fondsenwerving begint de zogenoemde organisatie hygiëne op orde te hebben. Al die zaken die er voor zorgen dat uw organisatie als betrouwbaar wordt gezien. Dus de ANBI-status op orde en als u voor grote bedragen geld probeert te werven is ook de CBF Erkenning een aanrader. En daarmee natuurlijk het beleidsplan op orde, evenals de jaarrekening.

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN FONDSENWERVING VOOR VERSCHILLENDE DOELGROEPEN:

Particulieren 
Het grote voordeel van kleine stichtingen met vrijwilligers is dat zij gedragen worden door zeer bevlogen mensen die vaak uit eerste hand kunnen vertellen waarom ze doen wat ze doen en hoeveel verschil dat maakt voor de mensen in andere delen van de wereld. Door deze betrokkenheid te delen met vrienden en familie, kunt u een kring van ondersteuners opbouwen die geld doneren, tijd geven ( inzet als vrijwilliger) of expertise tot beschikking te stellen (bijvoorbeeld hulp bij het maken van een folder of website). Heel betrokken donateurs kunnen zelfs bereid zijn na hun dood geld ter beschikking te stellen. Hoe u omgaat met nalatenschappen, kunt u lezen in onze toolkit.

Als mensen eenmaal betrokken zijn, is het belangrijk ze vast te houden / te binden door bijvoorbeeld updates over uw projecten via verschillende communicatiekanalen. Een goede website is daarbij onontbeerlijk. Denk ook aan het maken van filmpjes over uw project en laat daarbij vooral de doelgroep aan het woord. Wat heeft de leerling gemerkt van het feit dat het schoolgebouw is opgeknapt bijvoorbeeld? Een smart phone is tegenwoordig voldoende om een filmpje te maken.

N.B. om te groeien van een cirkel van ondersteuners naar een uitgebreid bestand van particuliere donateurs kost erg veel tijd en geld. Daarvoor is zichtbaarheid van de stichting nodig en investeringen in marketingcampagnes. In de regel doen alleen grote goede doelen dit.

Evenementen
Door evenementen te organiseren kunt u op ludieke wijzen mensen geld in laten zamelen voor uw project. Hierbij kunt u denken aan verschillende vormen:
• (culturele) markten, braderieën, met name met een thema, bijvoorbeeld deelnemen aan het Afrika festival in Hertme of Festival Mundial in Tilburg.
• Scholenacties: laat scholen actie voeren voor uw project. U geeft de informatie aan de school, ondersteunt hen, en de school organiseert de actie waarvan de opbrengst naar uw goede doel gaat.
• Benefietconcerten, benefietdiners, benefietvoorstellingen.
• Sponsorloop

Service Clubs
Service Clubs organiseren vaak en regelmatig evenementen waarbij ze op zoek zijn naar een goed doel. Zorg dat u in contact komt met de plaatselijke serviceclubs, kijk wie in uw netwerk contacten daar heeft. Vraag of u een praatje mag komen houden op één van hun ledenavonden. Vertel tijdens het praatje kort over uw stichting, zoek aansluiting bij de thema’s die de club in kwestie belangrijk vindt en vergeet niet een concrete hulpvraag te stellen (bijvoorbeeld wij vragen €2000 voor investering in onderwijs: aanschaf van xxx boeken).

Bedrijven
Bedrijven geven vaak liever in natura dan in geld. Bijvoorbeeld: zij verzorgen gratis of tegen een kostprijs een folder i.p.v. een donatie te doen. Dus wat kunnen bedrijven aan uw stichting bijdragen in natura wat u nodig heeft? Kantoorbenodigdheden? Website? Haak aan bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Succesvolle ondernemers willen graag wat terugdoen voor de maatschappij.

Crowdfunding
Er bestaan veel websites voor Crowdfunding. Velen zijn gericht op het financieren van bedrijven, maar er zijn ook specifieke sites voor fondsenwerving in Nederland: Partin’s eigen platform www.pifworld.com, maar ook geefgratis.nl / Geef.nl en Whydonate. Daar kunt u online actie voeren voor uw project. Lees meer over dit onderwerp in de toolkit over crowdfunding.

Subsidies 
Wat voor een mogelijkheden liggen er bij gemeenten of overheid? Sommige gemeentes faciliteren de goede doelen in hun gemeente, zeker als ze een samenwerkende organisatie vormen. Bijvoorbeeld Deventer Wereldstad. Sommige gemeenten hebben ook een stedenband met een stad in het Zuiden. Mogelijk kan uw project daarop aanhaken. De ambassades van de Nederlandse overheid staan open voor Nederlanders die zeer concrete projecten hebben in de landen waar Nederland vertegenwoordigd is.

Inzameling goederen
Wat is hier “over” wat ze daar kunnen gebruiken? Alleen goederen die in het land van bestemming niet te krijgen / te maken zijn en ook niet geïmporteerd kunnen worden uit naburige landen. Let op: inklaren containers kan heel gecompliceerd zijn en transport is duur.

Aanvragen vermogensfondsen
Een vermogensfonds is een organisatie die een hoeveelheid geld (vermogen) beheert met de bedoeling om daar goede doelen mee te steunen. Vermogensfondsen doen niet aan actieve fondsenwerving. Aanvragen bij vermogensfondsen kosten veel tijd, maar kunnen relatief veel geld ineens opleveren. Nederland heeft veel vermogensfondsen die allerlei soorten goede doelen steunen. Elk fonds heeft andere criteria, zowel voor wie ze wel en niet steunen als hoe ze willen dat u een aanvraag opstelt. Soms is een brief als aanvraag voldoende, soms werkt een fonds met een standaard aanvraagformulier, al of niet online in te vullen of te downloaden op hun website. Veel fondsen willen een uitgebreide projectaanvraag met gegevens over de stichting in Nederland, het uit te voeren project, de resultaten van het project, de kosten ervan en hoe u dit denkt te financieren, het zogenaamde dekkingsplan. Zie toolkit aanvraag vermogensfonds.

DOWNLOAD HET GRATIS STAPPENPLAN DOWNLOAD GRATIS DE TIPS EN TRICKS