Goede doelen laten zien dat het anders kan

Goede doelen bieden hulp en oplossingen, zijn aanjagers van verandering, hebben innovatieve kracht en agenderen zorgen van burgers bij overheid, politiek en de samenleving. Maar bovenal versterken zij het samenbindend vermogen in de samenleving. Op 21 maart presenteerde Goede Doelen Nederland de publicatie ‘Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving’. Deze publicatie belicht de zes functies van goede doelen. Interessant zijn ook de quotes. Zoals deze van Herman Tjeenk Willink: ‘Een gezonde democratie kan niet bestaan zonder actief burgerschap’.

Ook deze van Alexander Rinnooy Kan is een opsteker:  ‘Goede doelen brengen het mooiste in de samenleving naar boven. En dat is waar we in tijden van ingewikkeldheid zoals we die nu meemaken, dubbel naar verlangen. Er zit een enorme positieve kracht in de samenleving.’

Diepgeworteld en sociale cohesie

En Rein van Gendt zegt in de publicatie: ‘Juist omdat goede doelen diep geworteld zijn in de samenleving, kunnen ze echt luisteren naar wat er leeft in de samenleving en signaleren en agenderen vanuit die praktijkkennis.’

En dat geldt ook voor goede doelen actief buiten Nederland. Ook die hebben vaak flink wortel geschoten in hun projectlanden. Door directe betrokkenheid weten ze wat er speelt. En is de samenwerking met partnerorganisatie een veerkrachtige met stevige fundering.

Verandering en veerkracht

Ook deze van Marianne de Visser raakt de ziel van kleine goede doelen: ‘Goede doelen laten zien dat het anders kan. Door hun autonomie kunnen ze het zich veroorloven om bij hardnekkige problemen nieuwe werkwijzen uit te proberen en daarbij niet afkerig te zijn van risico’s.’

Functies van goede doelen

 1. Helpen en oplossen
  – Directe hulp en noodhulp bieden
  – Beschermen en behouden wat kostbaar is
  – Betrokkenheid zo lang als nodig
 2. Innoveren en veranderen
  – Ontwikkelen van interventies
  – Problemen aanpakken waar (nog) geen oplossing voor is
  – Experimenteren en risico nemen waar nodig
  – Systeemveranderingen aanjagen
 3. Signaleren en agenderen
  – Luisteren naar wat er leeft in de samenleving
  – Stem geven aan wat niet gehoord wordt
  – De overheid uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen
 4. Zingeving en voldoening
  – Samen met anderen werken aan een ideaal
  – De vrijheid hebben om je in te zetten voor wat jij belangrijk vindt
  – Goed gevoel van iets doen voor een ander
 5. Sociale cohesie
  – Mensen (ook met verschillende achtergronden) bij elkaar brengen
  – Onderlinge betrokkenheid stimuleren binnen de eigen gemeenschap
  – Versterken van relaties tussen mensen in gemeenschappen in binnen- en buitenland
 6. Veerkracht
  – Actief burgerschap aanmoedigen
  – Een zorgzame en betrokken samenleving versterken
  – Zelfredzaamheid stimuleren
  – Diversiteit aan oplossingen bij tegenslagen

Lees het boekje hier. En denk ook aan al die kleinere initiatieven die het leven mooier maken. 

 

Tekst: redactie Partin | 5 april 2024
Afbeelding:  PollyDotPixabay