Hoe kinderen in een veilig en liefdevol gezin kunnen opgroeien

Better Care Network Netherlands ontwikkelde een toolkit voor particuliere initiatieven (PI) die zich bezighouden met zorg voor kwetsbare kinderen wereldwijd. Deze toolkit, die te vinden is op kleinegoededoelen.nl, geeft achtergrondinformatie, bronnen en criteria voor goede zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg en voor kinderen die kans lopen deze zorg kwijt te raken. Yvonne van Driel (Partin) sprak met Patricia Nieuwenhuizen (BCNN) over het tot stand komen van deze toolkit. “Door wat we nu weten over goede zorg voor kinderen, is dit het moment om volgende stappen te zetten.”

De toolkit is geschikt voor stichtingen die zorgen voor kwetsbare kinderen in het globale Zuiden, stichtingen die erover denken hiervoor een stichting op te richten of zij die erover denken om een weeshuis of kindertehuis om te vormen naar familiegerichte zorg. Patricia Nieuwenhuizen, coördinator van BCNN: “Na overleg met Erik (Boerrigter, directeur van Partin, red) werd besloten om de toolkit te ontwikkelen. Het is een aanvulling op de al bestaande toolkits en gaat wat meer inhoudelijk in op een thema. Zo proberen we een andere doelgroep te bereiken. Een beginnend PI bijvoorbeeld zal niet direct de site van BCNN bezoeken, maar wel kleinegoededoelen.nl. Maar ook voor bestaande PI kan de toolkit de blik verruimen.”

De toolkit laat kennis maken met alternatieve vormen van zorg voor kwetsbare kinderen, maakt bewust van de negatieve gevolgen van het opgroeien in grootschalige kinderhuizen en deelt kennis en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. En dat is in deze tijden met corona niet minder urgent. “Door de lockdown en de vaak gedwongen sluiting van scholen en opvanghuizen in verschillende landen, moesten veel kinderen die daar woonden terug naar familie. Nu is het de taak van iedere stichting die hiermee bezig is om te kijken hoe deze kinderen thuis kunnen blijven. Wilde Ganzen en BCNN ondersteunen graag daarbij.”

Patricia is al langer betrokken bij BCNN en doet dit werk omdat ze hart voor kwetsbare kinderen heeft. Ze benadrukt nogmaals het belang om goede zorg breder bekend te maken. “Door wat we nu weten over de gevolgen van grootschalige kinderopvang in tehuizen, is dit het moment om in actie te komen. Om de volgende stappen te zetten.” Deze toolkit zal daarbij zeker helpen.

Bekijk hier alle toolkits.