In de schijnwerper: Hapin helpt om de weg naar de toekomst open te houden

Nederland telt veel goede doelen. Daarvan zijn er zo’n 450 lid van Partin. En deze organisaties mogen best wel een podium krijgen. We zetten deze stichtingen in the spotlights. Vera Wesseling is Medewerker Financiën & Projecten van Hapin-Papua Support Foundation. Zij vertelt in deze derde ‘In de schijnwerper’ waarom zij zich inzet voor de mensen in Papua. En waarom we de Papoea’s niet moeten vergeten.

Wat inspireert je om dit werk te doen?

‘Hapin-Papua Support Foundation is een kleine organisatie met minimale strijkstok maar grote slagkracht. In een halve eeuw tijd hielpen we duizenden studenten met een studiebeurs en versterkten honderden lokale projecten de gemeenschappen in Papua. Lokale organisaties in Papua bepalen zelf wat urgent en nodig is. En we zien daadwerkelijk effect van ons werk. Niet alleen kunnen we partners en studenten in economisch opzicht helpen. Onze steun betekent ook erkenning voor de problemen waar zij tegenaan lopen.’

Wat zijn de uitdagingen voor jouw organisatie?

‘De Papoea’s zijn een onzichtbare minderheid op het wereldtoneel. Vreemd eigenlijk, vooral voor en in Nederland. Want deze voormalige kolonie is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Sinds het vertrek van Nederland uit ‘de Oost’ worden de Papoea’s gemarginaliseerd in eigen land. Transmigranten van elders verdringen de autochtone bevolking van de arbeidsmarkt. De natuurlijke hulpbronnen, zoals goud en koper, worden uitgebuit door mensen van buiten. En de natuur wordt bedreigd door grootschalige houtkap en de aanleg van palmolieplantages. Een unieke cultuur dreigt te verdwijnen. Hapin-Papua Support Foundation wil luisteren naar de Papoea’s en hen helpen om de weg naar de toekomst open te houden.’

Hoe wil je dat bereiken?

Education is key! Daarom verstrekt Hapin-Papua Support Foundation studiebeurzen aan studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het halen van hun diploma. Deze beurs is op maat en persoonlijk, en de hoogte verschilt dan ook per student.

Daarnaast steunen we lokale organisaties die het verschil maken in hun gemeenschap. Dit zijn projecten op het gebied van economie, onderwijs, gezondheidszorg, mensenrechten en culturele identiteit. Zo investeren we in de Papoea’s zelf.

Voorlichting en bewustwording over Papua maken ook nadrukkelijk onderdeel uit van onze missie. Dat doen we onder meer via gastlessen op scholen en via evenementen en presentaties op diverse locaties in het land. Daarnaast worden we regelmatig gevraagd door musea en archieven om mee te denken over hun (omstreden) collecties en tentoonstellingen van koloniaal erfgoed.’

Hoe draagt Partin bij aan de doelstelling van jouw projecten?

‘Partin geeft ons de mogelijkheid om onze kennis van actuele thema’s bij te spijkeren. Vooral op het gebied van fondsenwerving en het betrekken van nieuwe vrijwilligers. Partin is een hands-on organisatie met toegankelijke medewerkers die veel kennis van zaken hebben.’

Welke boodschap geef je andere kleine goede doelen mee?

‘Dat je een kleine organisatie bent, betekent niet dat het effect van je werk ook klein is. Je hebt op veel vlakken voordeel van je kleine omvang: je schakelt snel en efficiënt en je communicatie naar donateurs en vrijwilligers is persoonlijk en op maat. Doordat je minder in beslag wordt genomen door interne beslommeringen, kun je je focus houden op je doel: het helpen van anderen. En daar gaat het tenslotte om!’

 

Ga naar Hapin-Papua Support Foundation voor meer informatie. 

 

Foto: Hapin-Papua Support Foundation