In de schijnwerper: Sister Schools doet aan wereldburgerschap met MoMo Education

Er zijn veel organisaties die de wereld mooier maken. En wijzer. In binnen- en buitenland. Die goede doelen willen laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Partin helpt daarbij en zet haar leden in de schijnwerper. Deze keer Julia Strijland van Sister Schools over het project MoMo Education. Dat is een educatieprogramma vo0r wereldburgerschap in Kenia en Nederland. Sara Kinsbergen sprak in haar inaugurele rede als bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit over de kracht van underdogs. Strijland bevestigt dat. ‘Vanuit de underdogpositie kun je bergen verzetten.’ 

Wat inspireert je om dit werk te doen?

‘Ik ben dag en nacht bezig de Stichting Sister Schools te laten groeien om kinderen gelijke kansen te geven op goed onderwijs en verbindingen te leggen tussen leerlingen via MoMo Education. Dat is een door ons ontwikkeld wereldburgerschapsprogramma. Heel inspirerend. Ook omdat ik met een grote groep enthousiaste vrijwilligers mag samenwerken en een geweldig sterk bestuur heb, die achter mij staat en gelooft in het belang van ons werk.’

Wat zijn de uitdagingen voor jouw organisatie?

‘Momenteel zijn we op zoek naar voldoende financiering om door te groeien naar een professionele organisatie. Dat is onze grootste uitdaging, die we hopen op te lossen door het vinden van de juiste partners. Mensen en organisaties die achter onze visie en missie staan.’

Hoe wil je dat bereiken?

‘Meer ruchtbaarheid geven aan wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan richting partnerscholen, partnerorganisaties en individuele donors.’

Hoe draagt Partin bij aan de doelstelling van jouw projecten?

‘Door goede tips, een netwerk en inspiratie levert ook Partin een bijdrage aan solidariteit in actie. MoMo connects, communicates and commits. Wij zorgen dat leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar een actieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van hun leeromgeving.’

Welke boodschap geef je andere kleine goede doelen mee?

‘Vanuit een underdogpositie kun je bergen verzetten en het grote verschil maken voor jouw doelgroep. Zorg dat je het allemaal zo inricht dat jezelf overeind blijft en een duurzame organisatie inricht, waarin niet alles op jouw schouders komt.’

 

Julia Strijland richtte samen met Sarah Wanjira Stichting Sister Schools op. Deze stichting ontwikkelde MoMo Education. Dat is een vernieuwende methode voor burgerschapsonderwijs in praktijkonderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Leerlingen krijgen gedurende 2 jaar, in drie lesblokken van 6 weken per jaar een digitale uitwisseling met leeftijdgenoten van een zusterschool in een ander werelddeel. Door de uitwisseling van kennis, vaardigheden en attitudes krijgen zij een breder perspectief op de realiteit en meer grip op hun leefwereld. Er zijn uitwisselingsmomenten met de docenten voorafgaand aan ieder lesblok. MoMo werkt samen met Scholen, Vrijwilligers en Partner Organisaties. Ga naar MoMo Education voor meer informatie.

 

Foto: Julia Strijland | AdobeStock_619556828