In de schijnwerper: Stichting Misa werkt samen voor een inclusieve samenleving

Wat inspireert iemand om bij te dragen aan een mooiere en eerlijkere wereld? Dat is de eerste vraag die we nu al 15 keer gesteld hebben. En de antwoorden blijven het bestuur en team van Partin verrassen. Wat een mooie mensen. Vandaag vertelt Mamy Sawa wat haar motivatie is om zich in te zetten voor Stichting Misa in Nederland en in de Democratische Republiek Congo. Dat is een heel persoonlijke motivatie: ‘Mijn kinderen stimuleren om zelfstandig te gaan werken en voor hun zelf op te komen.’ 

Wat inspireert je om dit werk te doen?

‘Mijn grootste motivatie is om mijn kinderen te stimuleren om zelfstandig te gaan werken en voor hun zelf op te komen in het leven want ik ben alleenstaande moeder. Bovenal zou ik al mijn grenzen en de normen van de samenleving willen overwinnen.

Mijn werk binnen de samenleving heeft mij in contact gebracht met verschillende mensen en instellingen. Het heeft mij meer ervaring gegeven en me gewoon sterk gemaakt. Ik zie ook mogelijkheden om mijn verschillende expertises te combineren met bijzondere vaardigheden, omdat ik met veel mensen werk en zie waar de behoeften van mensen liggen. Ik vind het leuk om met en voor mensen te werken.’

Wat zijn de uitdagingen voor jouw organisatie?

‘Stichting Misa is een vrijwilligersorganisatie die al dertien jaar bestaat. We zijn een multiculturele groep waar iedereen welkom is. Dat betekend dat we samenwerken met en voor onze doelgroep. Onze eerste uitdaging is om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen de organisatie. Het vinden en behouden van vrijwilligers, maar ook het vinden van de benodigde financiën is een uitdaging voor een organisatie als die onze.’

Hoe wil je dat bereiken?

‘Misa wil graag mensen informeren over het ontwikkelen van alle onze projecten en acties. Door zelf activiteiten te organiseren in Nederland en in Democratische Republiek Congo (DRC).  Met behulp van deze activiteiten, willen we redactionele artikelen in kranten en tijdschriften krijgen. Ook door het posten van promotiefilmpjes op de website van Stichting Misa, op Facebook en op YouTube.’

Hoe draagt Partin bij aan de doelstelling van jouw projecten?

‘De samenwerking met andere organisaties of Partin is essentiële voor onze organisatie.

Want ons ambitieuze plan kunnen wij alleen maar verwezenlijken door samenwerken en door ondersteuning van andere organisaties. Kortom handen uit de mouwen en bouwen!’

Welke boodschap geef je andere kleine goede doelen mee?

‘Samenwerken is essentieel voor alle kleine goede doelen.’

 

Mamy Sawa is oprichter en directeur van Stichting Misa. Deze stichting zet zich in voor een inclusieve multiculturele samenleving in heel Nederland. Door het bevorderen van integratie en emancipatie, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen. In DRC werkt Misa onder andere aan de terugkeer van straatkinderen naar hun familie en aan onderwijs. Ga naar Stichting Misa voor meer informatie. 

 

Foto: Stichting Misa