In Nederland zijn nu 700 erkende goede doelen

Het CBF, Toezicht op goeddoen, heeft onlangs  de 700ste goede doel erkend. Sinds de invoering van het nieuwe erkenningsregeling in 2016 is dat een verdubbeling. Daaronder zijn ongeveer 190 kleinere goede doelen. Dat zijn doelen die in categorie A en Atot50K vallen. Zij hebben een som van baten lager dan € 100.000. Veel van deze organisaties zijn lid van Partin. Ook sommige organisaties in categorie B zijn lid. Partin is de branchevereniging die de belangen van kleine goede doelen behartigt. 

De Erkenningsregeling werd in 2016 ingevoerd. Organisaties die de CBF-Erkenning hebben stellen zich vrijwillig onder toezicht om aan te tonen dat ze transparant zijn, hun zaken op orde hebben en verantwoording afleggen over hun activiteiten. De erkende goede doelen stellen een Erkenningspaspoort waarmee in één oogopslag te zien is wat het goede doel nastreeft, hoeveel inkomsten er zijn en hoe het geld wordt uitgegeven. De normen waarop getoetst wordt zijn opgelegd door de onafhankelijke commissie Normstelling. Dat geeft donateurs vaak meer vertrouwen in het goede doel.

Door het toekennen van de CBF-Erkenning aan Justdiggit, Women Win en @ease bereikte CBF deze mijlpaal. Harmienke Kloeze, directeur CBF: ‘We zijn trots dat er nu 700 Erkende Goede Doelen onder ons toezicht vallen. Ik feliciteer Justdiggit, Women Win en @ease van harte met hun Erkenning. Dit moment willen we vieren, omdat het staat voor steeds meer goede doelen die bijdragen aan een betere wereld.’

 

Bron: CBF