Skip to content

TOOLKIT
—————
integriteit

GEDRAGSCODE OPSTELLEN VOOR KLEINE GOEDE DOELEN

images-6
INTEGRITEITSBELEID VOOR KLEINE GOEDE DOELEN
Binnenkort wordt de integriteitseis voor ANBI-organisaties aangescherpt.  Voor CBF-Erkende Goede Doelen is een integriteitsbepaling een eis. Hier vindt u alles wat u over dit onderwerp moet weten. 
 
Download de Toolkit en formuleer uw eigen integriteitsbeleid. Publiceer dat op uw website, samen met uw jaarverslag en beleidsplan.
 
De Toolkit is voor Partinleden  en -vrienden gratis. Ook Partinlid of vriend worden?
Klik dan hier.
 
Alle andere stichtingen betalen € 15 voor de Toolkit Integriteit voor Kleine Goede Doelen. 

GEDRAGSCODE

OOK VOOR KLEINE GOEDE DOELEN!

In 2018 kwam de goede doelensector in een naar daglicht te staan na berichten over misbruik. Gevolg was dat de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in gesprek met de sector tot een aantal richtlijnen kwam. Deze normen zijn opgenomen in de erkenningsregeling van CBF. Maar ook de belastingdienst zal per 2021 de integriteitstoets voor ANBI’s aanscherpen. Voor kleine goede doelen zal het zo’n vaart niet lopen, maar ook die doen er goed aan ‘iets’ over integriteit op te nemen in hun beleid. Dat ‘iets’ zal van organisatie tot organisatie verschillen. Met de tool stelt u uw eigen integriteitspagina samen. 

Incidenten met seksueel misbruik, fraude of ongepast gedrag berokkenen niet alleen schade aan de organisatie, maar aan de hele sector. Het vertrouwen in goede doelenland daalt en dat heeft financiële gevolgen en invloed op de impact van het werk van goede doelen. Ook kleine doelen worstelen met verschillende dilemma’s als het gaat om corruptie of misbruik van middelen. Het is dan ook belangrijk dat u er met elkaar in het bestuur over nadenkt en de kwetsbaarheden in kaart brengt. 

Wat is integriteit?
Integriteit is een eigenschap van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk is en oprecht, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.* Integer handelen in een organisatie betekent zorgvuldige uitvoering van de functie volgens de geldende normen en waarden.
Overigens veranderen normen en waarden in de tijd. Ook verschillen normen en waarden per samenleving. In de ene samenleving is eerlijkheid heel belangrijk, in de andere is het van het grootste belang de ander niet voor schut te zetten.**
Integriteit is subjectief en situatie-afhankelijk. 

*bron: Wikipedia
**bron: Handhavingsacademie Nederland

Schendingen
Er zijn drie typen schendingen: misbruik van macht of positie, financiële en interpersoonlijke schendingen. Misbruik van macht of positie uit zich in belangenverstrengeling, corruptie en discriminatie. Financiële schendingen zijn fraude, oneigenlijk gebruik van middelen, diefstal. Seksueel wangedrag, misbruik, aanranding en seksuele intimidatie zijn voorbeelden van interpersoonlijke schendingen.

Fraudedriehoek
Onethisch gedrag komt helaas overal voor en zal nooit uit te bannen zijn. Dit komt omdat het schenden van integriteit in het spreekwoordelijke kleine hoekje zit. Vaak wordt daarvoor de fraudedriehoek aangehaald. Deze geeft aan dat de waarschijnlijkheid van een integriteitsschending wordt bepaald door drie voorwaarden: gelegenheid die wangedrag mogelijk maakt zonder betrapt te worden, financiële, psychische of emotionele druk en persoonlijke rechtvaardiging van moreel verwerpelijk gedrag.Binnen de ontwikkelingssector wordt dit versterkt door een vaak grote afhankelijkheid van donoren, het werken met kwetsbare en afhankelijke mensen, relatieve (tijds)druk en onbekende en vaak chaotische situaties. Daarbij komt dat de capaciteit van de partnerorganisaties vaak beperkt is en dat toezicht op het doen en laten vaak niet voorhanden is.

Moreel dilemma
Kenmerken van een moreel dilemma kunnen zijn: de situatie waarin de beslissing genomen moet worden, als er sprake is van tegenstrijdige fundamentele waarden, elke denkbare keuze tot morele schade leidt of als er beslist moet worden onder (tijds)druk. Door al wat op papier te zetten, kunt u bepaalde situaties voor zijn. U bent u bewust van de mogelijke gevolgen en u kunt daardoor een beter besluit nemen.

Gedragscode
Een gedragscode is dé referentie en leidraad bij het ondersteunen van moreel ethische besluitvorming. Het concretiseert missie, waarden en principes van de organisatie en koppelt deze aan professionele normen. Een gedragscode kan deel uitmaken van het integriteitsbeleid.

De gedragscode kan u helpen ‘ethisch te navigeren’ bij het uitvoeren van de taken binnen uw stichting. Daarnaast behandelt de gedragscode ook de waarden waarop alle acties zijn gebaseerd, de principes, een protocol om onethisch gedrag te melden en een verwijzing naar relevante voorschriften en algemene protocollen. Principes zijn de praktische uitwerking van waarden.

Wat kunt u direct al doen?
Integriteit is een grijs gebied en om daar doorheen te navigeren moet u uw kompas regelmatig kalibreren. Dit kunt u doen door regelmatig te praten met uw medebestuursleden, vrijwilligers of projectpartners. 

En u kunt alvast uw integriteitsbeleid vastleggen. Met deze handige tool is dat zo gebeurd!

Maak het u makkelijk en download de Toolkit Integriteit!
Voor € 15 kunt u hier een handig stramien (met toelichting) bestellen als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen integriteitsbeleid. U moet alleen bepalen wat voor uw stichting van toepassing is. Het kost weinig tijd. 

Klik hier om te betalen en het document wordt u per mail toegestuurd. Wilt u de documenten ook in het Engels ontvangen? Stuur na betaling een verzoek naar secretariaat@partin.nl

BESTEL HIER

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: