Iris laat vier projecten verder groeien op weg naar verzelfstandiging

Partin en bloemen. Dat is al vele jaren een beproefde combinatie. Onlangs maakte Iris, het achtste bloemenfonds, vier organisaties blij met mooie bedragen. De stichtingen Kufambatose, Kumbatio, La Galigo en Movimiento Manglar kunnen nu samen met hun partnerorganisaties inzetten op capaciteitsversterking. Zodat de partnerorganisaties steeds meer eigenaarschap hebben, zelfstandiger verder kunnen en telkens minder afhankelijk zijn van de Nederlandse stichting. Na een mooi traject van van-elkaar-leren ontvingen deze Partin-leden samen € 41.647.

Iris
Uit 21 inzendingen selecteerde het Bloemenfonds Iris acht organisaties. Deze acht stichtingen werkten hun voorstel samen met Gonneke Campen (Partin) verder uit. Uit deze acht stichtingen selecteerde Iris vier projecten. Projecten die met de bijdrage hun partnerorganisatie dusdanig versterken dat verzelfstandiging steeds dichterbij komt. De voorstellen waren dan ook allemaal deel van de exitstrategie.

Het totale bedrag dat Iris verdeelde was € 41.647. Elk project ontving een bedrag tussen  de € 8.446 en € 11.477.  Gefeliciteerd!

Zimbabwe
Stichting Kufambatose zet de financiële ondersteuning in voor trainingen. Trainingen over (algemeen en financieel management. Daarbij krijgt partnerorganisatie Trust Kufamba Tose begeleiding bij boekhouden en jaarrekeningen maken door een erkende boekhouder.

Anne-Miek Simons (voorzitter Kufambatose) over het voorstel: ‘Deze trainingen zullen bijdragen aan het daadwerkelijk zelfstandig worden van de lokale Trust Kufamba Tose in het algemeen en financieel management binnen 5 jaar. Daarna zal er meer ruimte en mogelijkheden zijn voor verduurzaming van het inhoudelijke project Revalidatiezorg voor kinderen met een handicap.’

Kenia
Kumbatio Kenya in samenwerking met Kumbatio Nederland versterkt de capaciteit van de medewerkers en bestuursleden. Daardoor kunnen ze efficiënter werken aan de exitstrategie. Deze capaciteitsversterking bestaat uit verschillende trainingen die zorgen voor meer eigenaarschap door meer inzicht en structuur in het leiden van de organisatie. Daardoor is de samenwerking tussen het team in Nederland en het team in Kenia meer in balans.

Yvette Boltze (voorzitter Kumbatio Nederland) legt in het voorstel uit: ‘Hierdoor kunnen we Kumbatio Kenya over ongeveer 3 jaar grotendeels loslaten en kunnen ze zelf ‘hun’ kinderen en familie leren om zelfredzaam te zijn door zelf het goede voorbeeld te geven.’ Kumbatio heeft als doel om te zorgen dat de destructieve families gezond en zelfredzaam worden op die gebieden, zodat de kinderen een stevige fundering hebben om hun toekomst op te bouwen. Hiermee dragen wij aan het doorbreken van de cirkel van armoede van kinderen, jongeren en hun familie.

Indonesië
Yayasan Pusat Pendidikan Lagaligo Farm in Indonesië werkt samen met Stichting La Galigo in Nederland. Om het team van Yayasan Pusat Pendidikan Lagaligo Farm verder te verzelfstandigen zijn verschillende vaardigheden nodig.

Fatima Spalburg (voorzitter La Galigo) en Claudia da Fonseca leggen in het voorstel uit: ‘Wij denken dat de oplossing voor het werken naar zelfstandigheid tweeledig is. Daarom zetten we enerzijds in op training op het gebied van management, leiderschap, administratie, financiën, marketing, communicatie en fondsenwerven. En van de andere kant leggen we de focus op de boerderij zelf. Concreet is dat farmtraining in agroforestry en permacultuur.

Met deze tools en trainingen verwachten wij dat onze partner over 2 jaar deels zelfstandig kan functioneren en deels zelfvoorzienend zal zijn.’

Colombia
Stichting Movimiento Manglar werkt samen met Fundación Caminos in Colombia. Beide organisaties zetten in op capaciteitsversterking door het opleiden van vijf nieuwe Monitors. Monitors zijn tutors. Vaak zijn dat voormalige leerlingen die op hun beurt hun jongere ‘peers’ ondersteunen. Via stages kunnen zij op termijn het eigen muziekprogramma ook zelfstandig aan de kinderen aanbieden.

Oprichters van Movimiento Manglar, Derk Norde en Dario Eraso, over het verwachte resultaat: ‘Na 18 maanden zullen de beoogde resultaten zichtbaar en meetbaar zijn in de vorm van 5 nieuwe junior docenten, die op hun beurt dan het stokje weer kunnen doorgeven aan een veelvoud van leerlingen en nieuwe Monitors.’

Jasmijn
Soms vragen fondsen Partin om ondersteuning.  Om hun leden te training in het maken van goede voorstellen. Vermogensfondsen ontvangen namelijk best veel aanvragen. Ook van particuliere initiatieven. En de praktijk wijst uit dat deze projecten niet altijd bij de doelstellingen van het fonds aansluiten. Aanvragen worden dan afgewezen. En dat is jammer. Vooral omdat deze fondsen wel heel veel interesse hebben om kleine goede doelen te ondersteunen. Omdat kleinschalige organisaties vaak korte lijntjes hebben, hun inzet duidelijk tot mooie resultaten leidt en omdat de resultaten goed zichtbaar zijn.

Door deze werkwijze werden al  meer dan 34 projecten gefinancierd door de verschillende bloemenfondsen. Voor Iris waren dat Amaryllis, Bromelia, Camelia, Dahlia, Edelweiss, Forsythia en Gentiaan. Hyacint bloeit vooralsnog niet. Jasmijn daarentegen is zojuist ontkiemd.

Meer weten over Jasmijn ga naar partin.nl/jasmijn. Of lees Bloemenfonds Jasmijn zoekt projecten rondom seksuele gezondheid.

 

Ben jij betrokken bij een vermogensfonds en wil je ook kleinere goede doelen verder op weghelpen? Bekijk dan deze informatie en neem contact met Erik Boerrigter op.

 

Tekst: Yvonne van Driel | Partin | 6 maart 2024
Foto: Kumbatio