Skip to content

TOOLKIT
—————
JAARREKENING MAKEN

Was nog nooit zo makkelijk!

Voor kleine fondsenwervende stichtingen. Via een online module op Mijn Partin.

people working design

Jaarrekening maken tot 1 juli. Wij ondersteunen u graag daarbij. 

Door de coronamaatregelen kon de bijeenkomst op 21 maart jl. in Amersfoort niet doorgaan. De ingeschreven en geïnteresseerde stichtingen ontvingen wel ondersteuning bij het maken van de jaarrekening van de penningmeester van Partin. Als ANBI heeft u nog tot 1 juli om uw jaarrekening 2019 te publiceren.

Maak gebruik van deze handige jaarrekeningmodule. Voor Partinleden en -vrienden gratis; andere stichtingen € 49,50.

Geen Partinlid of -vriend, ga naar MIJN PARTIN.

EEN FINANCIEEL JAARVERSLAG MAKEN KUNT U ZELF!

Online, via module in de Partin Portal

Een jaarrekening maken is voor iemand die geen enkele ervaring heeft met financiële verslaglegging lastig. Daarom huren kleine stichtingen (klein = jaarinkomsten < 100.000 Euro) vaak een administrateur in om de financiële jaarrekening op te stellen. Daar gaan kosten mee gepaard, tenzij u een aardige vriend of buurman hebt die er verstand van heeft en het gratis wil doen. Maar als u moet uitwijken naar een bureau, lopen de kosten al snel op tot 500 – 750 Euro. Die kosten kunt u zich besparen.

Nog nooit was een jaarrekening maken zo makkelijk!

Via de Partin Portal maakt u uw jaarrekening zelf. Heeft u op deze manier uw Jaarrekening gemaakt, voldoet u aan alle eisen die aan verslaglegging worden gesteld.
(De accountantsnorm RJ650, in 2016 vastgesteld voor kleine fondsenwervende stichtingen, jaarinkomsten < 100.000 Euro).
U hoeft niet te weten hoe een balans in elkaar steekt of hoe u de vrije reserve berekent, dat doet de module allemaal voor u. U dient alleen goed te hebben vastgelegd wat u heeft ontvangen en hoe, en wat u hebt uitgegeven en waar aan.

Voorbeeld
Wilt u een voorbeeld zien van deze jaarrekening? Klik dan hier: St Midden Aarde – Jaarrekening_ 2017

LET OP: De module is niet geschikt voor stichtingen met gebroken boekjaren en/of stichtingen met kapitaalgoederen op de balans. 

CBF Erkenning aanvragen

Jaarrekening zelf maken

Stichtingen die daarna een CBF Erkenning willen aanvragen, zullen merken dat hun zelfgemaakte jaarrekening alle antwoorden geeft die het CBF stelt in de financiële paragraaf. Als u uw jaarrekening hebt gemaakt met de online module is ook de financiële paragraaf van CBF heel makkelijk in te vullen.

Persoonlijke assistentie

Hoewel het goed mogelijk is om de jaarrekening geheel zelfstandig te maken (lees wel alle helpteksten eerst!), kunt u er ook voor kiezen omdat onder begeleiding te doen. Heeft u het eenmaal een keer onder begeleiding gedaan, kunt u het de opvolgende jaren zelf.
Voor het maken van de jaarrekening onder begeleiding worden in de maanden april, mei, juni bijeenkomsten georganiseerd in Amersfoort.
Houdt u rekening met reiskosten naar de plaats van de bijeenkomst.
U dient zelf een laptop mee te nemen en uw geordende cijfers over het boekjaar en het voorafgaande jaar.
Partin-leden of -vrienden: gratis, zij betalen alleen hun eigen reiskosten en een bijdrage voor de lunch.

Kosten gebruik online module in de Partin Portal

De kosten bedragen € 49,50 via een betaalformulier in de portal te voldoen.
Partin-leden of -vrienden: gratis. Zij dienen zich wel eerst te hebben geregistreerd.

Stappen

Ga naar www.partin.nl en lees de algemene voorwaarden
Ga naar registreren nieuwe gebruikers (rechts bovenaan) 
U ontvangt een inlogcode
Log in met uw email-adres en inlogcode
Betaal via het betaalformulier
Leg uw stichtingsgegevens vast.
Ga naar Jaarrekening maken.

NB de Portal ondersteunt het gebruik van Microsoft Edge niet. Gebruik Safari, Chrome, of Firefox.

Als u zich wilt opgeven voor de bijeenkomst Jaarrekening maken onder begeleiding, stuur dan een mail naar secretariaat@Partin.nl


DE WETTELIJKE EISEN VOOR IEDERE KLEINE STICHTING

Iedere kleine stichting met een ideëel doel houdt in enige vorm bij wat de inkomsten en uitgaven zijn van de stichting, van wie er geld is ontvangen, aan wie er geld is betaald en wat er is gespendeerd aan het doel. Sommige stichtingen hebben daarvoor een boekhoudpakket in gebruik, hun boekhouding uitbesteed, andere brengen hun administratie onder in een spreadsheet, en sommige stichtingen doen alles handmatig in een kasboek. In feite worden er geen eisen gesteld aan de vorm waarin de boekhouding is gegoten, als er maar een boekhouding wordt gevoerd. Wel worden er eisen gesteld aan de jaarlijkse verantwoording.

De wettelijke eisen op een rij:
1 Er moet een balans worden opgesteld.
2 Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld.
3 Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
4 Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen.
5 Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus vóór 1 juli).
6 Voor de controle van de jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke voorschriften.

RJ650 norm
Deze richtlijn is in 2016 vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving (richtlijn 650 voor kleine fondsenwervende instellingen). De Raad voor de Jaarverslaggeving vaardigt richtlijnen uit waaraan zowel bedrijven en stichtingen zich aan hebben te houden voor wat betreft hun externe verslaggeving. Als u deze richtlijn hanteert, doet u het helemaal goed – ook als u financiële jaarverslagen moet opleveren voor subsidiegevers.

CBF Erkend Goed DoelAls u een Erkenning aanvraagt bij CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), voldoet deze richtlijn ook.

Bijeenkomst Jaarrekening maken

Bijeenkomst Jaarrekening maken

dioraphte-logo
De online module voor het maken van de jaarrekening is tot stand gekomen met steun van de stichting Dioraphte.