Skip to content

TOOLKIT
—————
JAARREKENING MAKEN

Was nog nooit zo makkelijk!

Voor kleine fondsenwervende stichtingen. Via een online module op Mijn Partin.

Foto Web Samen 1 (2)

Jaarrekening maken? Voorkom stress 

Terug van vakantie. Of nog nagenietend van de feestdagen. Staat de eerste vergadering van het jaar alweer in je agenda. Met daarop natuurlijk het maken van de jaarrekening. En van het schrijven van het jaarverslag. Je hebt het allemaal goed bijgehouden. Er zijn mooie resultaten geboekt. Maar nu moet het op papier. Balans opstellen. Lasten. Baten. Het duizelt je al. En dan wilde je ook nog een nieuwe fondsenwervingscampagne opzetten. En contact houden met die ene grote gever. En de andere bestuursleden hebben het ook al zo druk.

Herkenbaar?

Met deze toolkit  is het het opmaken van het financieel jaarverslag een fluitje van een cent. Voor Partinleden en -vrienden gratis; overige stichtingen € 49,50.

Nog geen lid? Meld je direct aan en profiteer van nog veel meer voordelen. 

EEN FINANCIEEL JAARVERSLAG MAKEN KUNNEN JULLIE ZELF!

Online – via de module in de Partin Portal

Een jaarrekening maken is voor iemand die geen enkele ervaring heeft met financiële verslaglegging lastig. Daarom huren kleine stichtingen (klein = jaarinkomsten < € 100.000) vaak een administrateur in om de financiële jaarrekening op te stellen. Daar gaan kosten mee gepaard, tenzij jullie een aardige vriend of buurman hebt die er verstand van heeft en het gratis wil doen. Maar als jullie moeten uitwijken naar een bureau, lopen de kosten al snel op tot € 500 en meer. Die kosten kunnen jullie besparen.

Nog nooit was een jaarrekening maken zo makkelijk!

Via de Partin Portal maken jullie de jaarrekening zelf. Hebben jullie op deze manier de jaarrekening gemaakt, voldoen jullie aan alle eisen die aan verslaglegging worden gesteld. [Dat is volgens de accountantsnorm RJ650; in 2016 vastgesteld voor kleine fondsenwervende stichtingen, jaarinkomsten < € 100.000].

Jullie hoeven niet te weten hoe een balans in elkaar steekt of hoe jullie de vrije reserve berekenen, dat doet de module allemaal voor jullie. Jullie dienen alleen goed te hebben vastgelegd wat jullie hebben ontvangen en hoe, en wat jullie hebben uitgegeven en waar aan.Voorbeeld
Willen jullie een voorbeeld zien van deze jaarrekening? Klik dan hier: St Midden Aarde – Jaarrekening_ 2017

LET OP: De module is niet geschikt voor stichtingen met gebroken boekjaren en/of stichtingen met kapitaalgoederen op de balans. 

CBF Erkenning aanvragen
Stichtingen die daarna een Erkenning Goed Doel willen aanvragen, zullen merken dat hun zelfgemaakte jaarrekening alle antwoorden geeft die het CBF stelt in de financiële paragraaf. Als jullie de jaarrekening hebben gemaakt met de online module is ook de financiële paragraaf van CBF heel makkelijk in te vullen.Kosten gebruik online module in de Partin Portal
De kosten bedragen € 49,50 via een betaalformulier in de portal te voldoen. Partin-leden of -vrienden: gratis. Zij dienen zich wel eerst te hebben geregistreerd.

Stappen

 • Ga naar www.partin.nl en lees de algemene voorwaarden
 • Ga naar registreren nieuwe gebruikers (rechts bovenaan)
 • Jullie ontvangen een inlogcode
 • Log in met uw email-adres en inlogcode
 • Betaal via het betaalformulier
 • Leg jullie stichtingsgegevens vast.
 • Ga naar Jaarrekening maken.

[De Portal ondersteunt het gebruik van Microsoft Edge niet. Gebruik Safari, Chrome, of Firefox.]

Persoonlijke assistentie
Hoewel het goed mogelijk is om de jaarrekening geheel zelfstandig te maken (lees wel alle helpteksten eerst!), kunnen jullie er ook voor kiezen om het samen met een ander te doen. Hebben jullie het eenmaal een keer onder begeleiding gedaan, kunnen het de opvolgende jaren zelf.

Neem dan contact op met secretariaat@partin.nl. Ook voor specifieke vragen kun je daar terecht.


DE WETTELIJKE EISEN VOOR IEDERE KLEINE STICHTING

Iedere kleine stichting met een ideëel doel houdt in enige vorm bij wat de inkomsten en uitgaven zijn van de stichting, van wie er geld is ontvangen, aan wie er geld is betaald en wat er is gespendeerd aan het doel. Sommige stichtingen hebben daarvoor een boekhoudpakket in gebruik, hun boekhouding uitbesteed, andere brengen hun administratie onder in een spreadsheet, en sommige stichtingen doen alles handmatig in een kasboek.

In feite worden er geen eisen gesteld aan de vorm waarin de boekhouding is gegoten, als er maar een boekhouding wordt gevoerd. Wel worden er eisen gesteld aan de jaarlijkse verantwoording.

De wettelijke eisen op een rij

 1. Er moet een balans worden opgesteld.
 2. Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld.
 3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
 4. Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen.
 5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus vóór 1 juli).

Voor de controle van de jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke voorschriften.

RJ650 norm
Deze richtlijn is in 2016 vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving (richtlijn 650 voor kleine fondsenwervende instellingen). De Raad voor de Jaarverslaggeving vaardigt richtlijnen uit waaraan zowel bedrijven en stichtingen zich aan hebben te houden voor wat betreft hun externe verslaggeving. Als u deze richtlijn hanteert, doet u het helemaal goed – ook als u financiële jaarverslagen moet opleveren voor subsidiegevers.

Als jullie een Erkenning aanvragen bij CBF – Toezicht op goeddoen, voldoet deze richtlijn ook.


De online module voor het maken van de jaarrekening is tot stand gekomen met steun van de stichting Dioraphte.

dioraphte-logo