Skip to content

TOOLKIT
—————
JAARVERSLAG SCHRIJVEN

HET VISITEKAARTJE VAN UW STICHTING!

JAARVERSLAG MAKEN

Een goed jaarverslag is als een visitekaartje van uw organisatie. In een jaarverslag zien uw (potentiële) donateurs, vrijwilligers en uw projectpartners wat uw stichting gedaan en bereikt heeft. Ook belastingdienst en CBF Erkenning vragen om een duidelijk verslag. Het is daarom belangrijk om een bondig verslag te schrijven. Met deze Tool kan dat niet meer mis gaan. 

Download de Toolkit en schrijf het jaarverslag in een handomdraai.

De Toolkit is voor Partinleden en -vrienden gratis. Ook Partinlid of vriend worden?
Klik dan hier.

Alle andere stichtingen betalen € 15 voor de Toolkit Jaarverslag maken. 

JAARVERSLAG SCHRIJVEN

ZO MAAKT U HET VERSLAG IN EEN HANDOMDRAAI!

Een jaarverslag schrijven is een mooie manier om terug te kijken op het jaar en te zien wat goed ging, wat minder goed ging en daarover verslag te doen. Het kan leerzaam zijn voor uzelf als stichting om terug te kijken en intern te evalueren hoe het gegaan is. Tevens is het een mooie manier om iedereen die bij uw stichting betrokken is op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Aan welke activiteiten heeft u geld uitgegeven? Wat waren de hoogte – en dieptepunten van het jaar? Het is ook een mooi medium om uit te leggen aan alle betrokkenen waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt, zeker rondom projecten die moeizaam verliepen, niet gelukt zijn of juist heel goed gelukt zijn.

Er bestaat nog wel eens verwarring over de termen jaarrekening, jaarverslag en bestuursverslag. De jaarrekening is het financiële verslag over een bepaald jaar (zie toolkit jaarrekening maken). Het bestuursverslag is het verslag dat het bestuur doet over het reilen en zeilen van de organisatie in een bepaald jaar. In het spraakgebruik wordt echter de term “jaarverslag” als aanduiding voor het totaal van jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens van de organisatie gehanteerd.

Jaarverslag
In de meest uitgeklede vorm is een jaarverslag een toelichting op de financiële jaarrekening: waarom werd wat uitgegeven aan deze kostenposten en waar kwamen de inkomsten vandaan. In de meest uitgebreide vorm beschrijft een jaarverslag alle projecten en alles wat daarbij kwam kijken in een bepaald kalenderjaar. Deze verslagen kunnen heel uitgebreid zijn. Ook zien we dat van uitgebreide jaarverslagen een handig overzicht op één A-4 wordt gemaakt als samenvatting. Soms zelfs in de vorm van een infographic.

Inhoud
De inhoud van het jaarverslag kent geen vast model, maar bevat meestal een profiel van uw organisatie, met daarin uw visie, missie, beleid, doelstellingen, werkmethoden en successen. U kunt een jaarverslag zien als een visitekaartje voor uw organisatie. Wij raden u aan een kort en bondig jaarverslag te schrijven waarin u de gegevens van uw organisatie zet, het te voeren beleid, de financiële jaarrekening met toelichting en de hoogte – en dieptepunten van het voorgaande jaar. Op deze manier kunt u alle verplichte informatie voor de ANBI status mooi bundelen (zie toolkit ANBI status aanvragen) en tegelijkertijd uw donateurs en vrijwilligers meenemen in het werk van uw stichting. U kunt een jaarverslag namelijk ook zien als een communicatie uiting om belanghebbenden bij uw stichting te betrekken.

Begroting
Voor organisaties die een erkenning van het CBF willen aanvragen of daarnaartoe willen groeien is het goed om te weten dat het publiceren van een begroting in het jaarverslag formeel niet voldoende is. De begroting voor het komende jaar moet uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar gepubliceerd worden. Publiceren van de begroting in het jaarverslag kan dus wel voor de duidelijkheid, maar formeel hoort deze eerder kenbaar gemaakt te worden.

Maak het u makkelijk en download de Toolkit Jaarverslag!
Voor € 15 kunt u hier een handig stramien (met toelichting) bestellen als hulpmiddel bij het opstellen van het jaarverslag. 

BESTEL MODEL JAARVERSLAG

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband is wellicht ook: