Skip to content

TOOLKIT
—————
JURIDISCHE HULP AANVRAGEN

Contact via Partin-partner
PRO BONO CONNECT

WANNEER KOMT UW VERZOEK IN AANMERKING?

Uw organisatie dient een maatschappelijk belang

Bijvoorbeeld: de organisatie komt op voor mensenrechten, kwetsbare groepen, duurzame ontwikkeling, natuurbehoud, dierenwelzijn.

en het verzoek bevordert de interne organisatie

Bijvoorbeeld: hulp bij statutenwijzigingen, fiscaal advies, vragen over intellectueel eigendom, bijstand in geschillen over contracten.

of het verzoek dient een maatschappelijk belang

Bijvoorbeeld: bijstand in juridische procedures over mensenrechtenschendingen, advies over rechtmatigheid van wetgeving en beleid.

 

 

 


KOPPELT NGO’S AAN TOPADVOCATEN VOOR GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND

 

 

JURIDISCHE BIJSTAND

Ook voor kleine goede doelen!

Iedere stichting heeft te maken met juridische zaken. Daarbij kunt u denken aan het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst, dreigende intrekking van de ANBI-status, nieuwe wetgeving die gevolgen heeft voor uw organisatie of projecten, verplichtingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of wijziging van de statuten.

Goed juridisch advies is belangrijk, maar vaak kostbaar. Voor veel stichtingen geldt dat als zij al de middelen hebben om een goede advocaat of notaris in te schakelen, dit ten koste gaat van het budget voor hun activiteiten in het algemeen belang.

Om de toegang tot het recht voor maatschappelijke organisaties te verbeteren, is het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in 2016 het project Pro Bono Connectgestart. Pro Bono Connect koppelt maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben aan advocaten en/of notarissen die gratis (pro bono) hun diensten willen verlenen. Bij Pro Bono Connect zijn 16 van Nederlands grootste advocatenkantoren aangesloten.

Kostenloze juridische bijstand voor kleine stichtingen

De aanvraag kunt u alleen doen via Pro Bono Connect. Pro Bono Connect is een project van het Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten (njcm.nl)

HOE WERKT HET?

Alleen zaken die betrekking hebben op Nederlands recht

Pro Bono Connect bemiddelt bij verzoeken die betrekking hebben op Nederlands recht. Nederlands recht is – kort gezegd – het geheel van toepasselijke rechtsregels in Nederland (op grond van wetten, verdragen etc.). De kantoren die bij Pro Bono Connect zijn aangesloten hebben specialisten op uiteenlopende rechtsgebieden zoals: contractenrecht, procesrecht (rechtszaken), arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, notarieel recht, belastingrecht en gezondheidsrecht.

Pro Bono Connect verleent zijn diensten onder meer aan maatschappelijke organisaties die werken aan de bescherming van mensenrechten of die zich inzetten voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren, voor natuurbehoud of dierenwelzijn. Een organisatie kan een verzoek indienen met het intakeformulierop de website.

Nadat het verzoek is ontvangen, neemt de projectcoördinator of -medewerker van Pro Bono Connect contact op met de indiener. Dan wordt nader onderzocht of de aanvraag zich leent voor behandeling door een aan Pro Bono Connect deelnemend advocatenkantoor. In overleg met de indiener maakt Pro Bono Connect het verzoek definitief en legt het voor aan een van de deelnemende kantoren. Indien dit kantoor het verzoek kan en wil behandelen brengt Pro Bono Connect de indiener en de medewerker van het kantoor die het verzoek zal behandelen met elkaar in contact. Als het kantoor het verzoek niet kan oppakken benadert Pro Bono Connect een volgend kantoor, in beginsel totdat een match tot stand komt.

Belangrijk

Pro Bono Connect kan niet bemiddelen bij verzoeken die geen betrekking hebben op Nederlands recht. Bij juridische problemen die uw stichting ondervindt in het land waar zij haar activiteiten verricht (als dit niet Nederland is) kan Pro Bono Connect niet assisteren.

Pro Bono Connect bemiddelt bij verzoeken voor juridisch advies of juridische bijstand, maar geeft zelf geen juridisch advies. Pro Bono Connect is niet verplicht een verzoek in behandeling te nemen. Hetzelfde geldt voor de deelnemende advocatenkantoren.

Meer informatie

Meer informatie over Pro Bono Connect kunt u vinden op www.probonoconnect.nl. De werkwijze van Pro Bono Connect is inzichtelijk gemaakt in deze flyer. Indien u vragen heeft kunt u ook contact opnemen via info@probonoconnect.nl of telefonisch op 020 525 44 16.

 

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: