Kinderbeschermingsbeleid belangrijk voor elke organisatie die met kinderen werkt

Kinderen verdienen alle kansen om hun eigen toekomst waar te maken. Veel goede doelen werken aan die kansen. Wereldwijd. Maar werken met kinderen vraagt extra aandacht. Aandacht voor hun kwetsbaarheid. En aandacht voor de rechten van het kind. Het recht om op te groeien in een veilige omgeving, vrij van ongewenst gedrag, schending van hun privacy, mishandeling en misbruik. Daar moet een organisatie zich bewust van zijn. En beter nog: elke organisatie die werkt met kinderen zou een kinderbeschermingsbeleid moeten hebben. In deze nieuwe kleinegoededoelen-toolkit legt Better Care Netwerk Netherlands uit waar een goed beleid aan moet voldoen.

Helaas wordt in de media regelmatig bericht over grensoverschrijdend gedrag of misbruik waarvan kinderen het slachtoffer zijn. De meeste organisaties denken het wel goed toe doen. Ze kennen alle vrijwilligers en weten wat ze doen. En denken dat ze voldoende veiligheid bieden. Maar kinderen zijn kwetsbaar. En binnen de organisatie wordt het goed fatsoen (dat doe je toch niet) als iets vanzelfsprekend aangenomen. Toch blijkt vaak dat de realiteit anders is. Helaas.

Kinderbescherming opnemen in het beleid is dan ook geen luxe. Het is belangrijk om alle ongeschreven regels te veranderen in geschreven regels. Een kinderbeschermingsbeleid geeft weer wat er van een werknemer of vrijwilliger verwacht wordt in de omgang met kinderen. Het legt zaken vast als screening en wat te doen met (vermoedens van) schendingen. Maar ook wat de vrijwilliger van de organisatie mag verwachten. Een duidelijk en goed nageleefd kinderbeschermingsbeleid verkleint de kans op misbruik en andere schade bij de kinderen. Kinderen die aan de zorgen van de organisatie zijn toevertrouwd. En dat moet op een veilige manier. Met deze toolkit kan eenvoudig een kinderbeschermingsbeleid opgesteld worden. Zonder iets te vergeten.

 

De toolkit Beleid Kinderbescherming is hier te vinden. De toolkit kwam tot stand in samenwerking met Partin. Op kleinegoededoelen zijn meer toolkits die interessant zijn voor (kleine) goede doelen. Neem een kijkje op de pagina toolkits

Partin is dé brancheorganisatie voor kleine goede doelen die op velerlei wijze bijdragen aan de SDG’s wereldwijd.

Tekst: redactie Partin
Foto: BCNN