Kleine goede doelen maken van de nood een deugd

Zonder twijfel zal 2020 het jaar zijn dat herinnerd wordt door de uitbraak en verre gaande gevolgen van de coronapandemie. Ook voor Partin was het een bijzonder jaar. Een nieuw team, nieuwe bestuursleden en nieuwe leden. Maar bovenal is Partin trots op haar leden. Kleine goede doelen lieten zien dat ze wend- en weerbaar zijn. Een kort overzicht.

Samenwerkingen
In januari kreeg de samenwerking met Wilde Ganzen een nieuwe dimensie. Het Partinteam startte het jaar vanuit het pand van Wilde Ganzen in Amersfoort. Gelukkig waren de teamleden al gewend om online veel samen te werken, want door de coronamaatregelen ging het kantoor al snel op slot. Eén van de vele zaken die online voortgezet konden worden, waren de peer-to-peer-sessies voor het formuleren van goede projectvoorstellen. Het bloemenproject Forsythia werd succesvol afgesloten en Wilde Ganzen Klein kende een goed jaar. 13 projecten werden goedgekeurd. Het betreft projectbudgetten tot € 6.000 waarbij Wilde Ganzen de helft voor haar rekening nam.

Nieuwe gezichten en mijlpalen
In 2020 werden 54 stichtingen lid van Partin. Op 31 december stonden in totaal 366 leden ingeschreven. Tijdens de online ALV in juni werd het nieuwe bestuur voorgesteld. En ook ging de Wilde Ganzen-Partindag online. Niet alleen een dag maar een hele maand. In oktober waren er in totaal 18 webinars met circa 475 deelnemers.

Ondertussen ging het project I Do van start, stond de Partindirecteur weer in DeDikkeBlauwe100 en werden de verschillende toolkits veel bekeken en gedownload.

Wet- en regelgeving
Partin behartigt de belangen van particuliere initiatieven en informeert haar leden daarover. Zo was er in het wetsvoorstel transparantie van giften (WTMO) sprake van een publicatieplicht voor giften boven de €15.000,- in het hernieuwde voorstel is deze eis verdwenen. Het UBO-register ging van start. Dat is om de ‘ultimate beneficiary owner’ door te geven. Door een speciale aantekening kunnen ANBI’s nu hun hele statutaire bestuur inschrijven.

Zichtbaarheid
Via de website kleinegoededoelen.nl, Partin.nl en social media gaf Partin bekendheid aan de vele activiteiten van haar leden in dit coronajaar. Yvonne van Driel (Partin): “Met belangstelling en trots zagen we hoe noodhulp geboden werd en samenwerkingen verder dan dat gingen. Particuliere initiatieven zijn wend- en weerbaar en maken van de nood een deugd. Daar zijn kleine goede doelen groot in!”

Bron: Partin
Foto: Kaalo Nederland