Lezing Wilde Ganzen-Partindag: Bereiken we de allerarmsten?

Het is wat je eigenlijk zou hopen en verwachten bij elke vorm van ontwikkelingssamenwerking: dat ze ten goede komt aan de armste mensen in deze wereld. Maar uitgerekend de allerarmste mensen blijven doorgaans buiten beeld en buiten bereik, merkte onderzoeker Anika Altaf. En dat kan anders. Altaf trapt dit jaar de Wilde Ganzen-Partindag op 9 oktober in Amersfoort af met de lezing ‘Bereiken we de allerarmsten?’ Een prikkelend onderwerp voor iedereen die actief is binnen internationale samenwerking en armoedebestrijding.

Altaf is gepromoveerd op het gebied van extreme armoede en schreef het boek The Many Hidden Faces of Extreme Poverty. Hierin vertelt zij over de vele redenen waarom mensen in extreme armoede terecht komen en erin blijven hangen. Ook legt zij uit waarom bijna alle ontwikkelingsorganisaties falen om de meest arme mensen te bereiken met ontwikkelingshulp. En ze geeft tips hoe we extreme armoede wel kunnen aanpakken.*

Kom ook! Programma en aanmelden: www.wildeganzen-partindag.nl/

* Lees ook De allerarmsten worden niet geholpen. En dat kan wél.

Foto: Anika Altaf