‘Misschien wordt vandaag weer een teleurstelling’

Een film maken over het praktisch aanpakken van klimaatsverandering was een van de ideeën die in het kader van Frame, Voice, Report! ingediend werden. En dit idee van Partinlid Stichting Samay werd gehonoreerd. Het resultaat is een indringende beeld van de gevolgen van klimaatsverandering en het belang van bomen planten om ons leefklimaat te verbeteren. Bovenal laat de film Bosque Sano zien hoe mooi maar weerbarstig samenwerking in het veld soms kan zijn. Of zoals Ben Wardzinski in de documentaire verzucht als hij alleen op het perceel staat: ‘Dus misschien wordt vandaag weer een teleurstelling.’ En dan te bedenken dat Samay al meer dan 1 miljoen bomen in Bolivia geplant heeft. 

Klimaatvriendelijke landbouw in de Andes
In de documentaire vertelt landbouwkundige German Vargas: ‘Zo’n veertig procent van het gletsjeroppervlak in Bolivia is gesmolten. Het regenseizoen is ongeveer anderhalve maand korter geworden en tegelijkertijd intenser en onvoorspelbaarder. Natuurlijk zorgt dat voor grote problemen bij boeren, die water nodig hebben voor de bevloeiing van hun gewassen. Wat we vooral bij Boliviaanse boeren zien is dat de grond eenzijdig wordt gebruikt en er niet genoeg organisch materiaal of mest in de grond terugkomt. Hierdoor wordt de grond armer en minder vruchtbaar. Echter, zo hoeft het niet te zijn.

We planten fruitbomen, loofbomen en groenten gemengd aan, zodat de kwaliteit van de grond weer verbetert. Het organisch materiaal van bladeren en takken in en op de grond functioneert als groenbemester en houdt tevens water vast. Dit helpt niet alleen tegen grondverarming en erosie, maar op de juiste manier toegepast zorgt het ook voor voedselzekerheid en een hoger inkomen.’

Effectieve communicatie
In de loop der jaren heeft Vargas een beproefde aanpak ontwikkeld. Niet iedereen is direct enthousiast en ook de communicatie levert soms problemen op. Zo loopt Wardzinski de berg op om voor een tweede opeenvolgende dag niemand uit het dorp aan te treffen, waarop hij samenvat: ‘Ik denk dat het ligt aan de communicatie. Dat is waarschijnlijk ons grootste probleem geweest bij het werk hier: communication issues’. Later zien we een vergadering van de lokale boerenorganisatie die de mensen oproept mee te doen. En daar wordt massaal gehoor aan gegeven. Een mooi en eerlijk verhaal met schitterende beelden uit Bolivia.

Frame, Voice, Report!
Frame, Voice, Report! heeft als doel om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten. Samen met partners in 7 Europese landen voeren Wilde Ganzen en 11.11.11 het subsidieprogramma in Nederland en België uit. Tijdens twee rondes zijn er 37 communicatie activiteiten uit België en Nederland geselecteerd voor financiering. Een volgende subsidieronde is nog niet voorzien.

Bosque Sano (gezond bos)
De film (25 minuten) ‘Bosque Sano’ ging op 28 februari in Den Haag in de première.