Skip to content

TOOLKIT
—————
NALATENSCHAPPEN

bemiddeling via goednalaten.nl

 

pop blauw

Nalatenschappen

Ook voor kleine goede doelen!
Iedereen praat er over. Erfenissen is het nieuwe goud voor goede doelen. Maar dan blijken (bijna) al die erfenissen naar grote goede doelen te gaan. Hoe maken kleine goede doelen ook meer kans op een erfenis?
 
Achtergrond
Erfenissen aan goede doelen is een al heel lang gestaag groeiende inkomstenbron. Het CBF registreert een bedrag van ongeveer € 350.000.000,- per jaar dat hierin omgaat. Het werkelijke bedrag ligt waarschijnlijk veel hoger omdat b.v. kerken, onderwijs- en onderzoeksorganisaties, musea en andere culturele instellingen hun cijfers niet opgeven bij het CBF. Een gemiddelde erfenis voor een goed doel bedraagt ongeveer € 35.000,-.
 
Erfstelling en Legaat
Er zijn twee vormen van nalatenschappen: erfstellingen en legaten.
  • Bij een erfstelling wordt u erfgenaam en krijgt u de hele nalatenschap of een deel daarvan. U bent dan ook (mede-)verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap.
  • Een legaat is eigenlijk een postume schenking die uit de nalatenschap betaald wordt. Het gaat meestal om een vast omschreven bedrag dat uitgekeerd wordt zonder verdere verplichtingen. 

NB. Er zijn allerlei andere varianten mogelijk, maar dat is voer voor notarissen!

Wie laten er na aan goede doelen?
Verreweg de meeste (95 %) erfenissen komen van mensen zonder kinderen. Ongeveer 15 % van de Nederlanders overlijdt kinderloos. Dat wil zeggen dat als u 100 donateurs hebt, er daarvan 15 zijn zonder kinderen.
Maar ook als er wel kinderen zijn, blijft er vaak ook nog wel geld over voor goede doelen. In ieder geval gaat het om mensen die iets na te laten hebben, geld of bijvoorbeeld een eigen woning.

Mensen beginnen pas rond hun 55ste levensjaar na te denken over hun testament. Het is zinloos om mensen voor die tijd aan te spreken over een eventuele nalatenschap. 

Wilt u wel echt erfenissen?
Bij erfenissen praat je over inkomsten die 10, 20 jaar of nog verder in de toekomst liggen. Bent u dan nog actief als organisatie? Denk daar serieus over na, want u moet erflaters wel “zekerheid” kunnen bieden als u op zoek gaat naar erfenissen.

Wat gaat u dan met die erfenissen doen? Waar gaat u dat geld over 15 jaar aan besteden? Dat moet u aan de potentiële erflater uit kunnen leggen. Schrijf dat dus op. De vraag is hoe u mensen overtuigt dat hun erfenis bij u goed besteed gaat worden. Dat begint in ieder geval met een enthousiast verhaal.

Kun je deze zekerheden bieden? Lees dan verder.

Waarom krijgt u geen erfenissen?
Daarvoor zijn er in ieder geval twee belangrijke redenen. Allereerst: mensen weten niet dat u daar ook blij mee bent. U hebt ze dat waarschijnlijk nooit laten weten, dus ze zijn nooit op het idee gekomen. Ten tweede: mensen hebben onvoldoende lange termijn-vertrouwen in uw organisatie.

Dus: ga communiceren en bied uw donateurs zekerheid.

Wie gaat u benaderen? En hoe?
Denk allereerst aan vrienden, donateurs en vrijwilligers. Maar ook aan leden, schenkers en toevallige voorbijgangers. Maak daarbij de inschatting “wie laten er na aan goede doelen”. Zorg ervoor dat u in ieder geval dat deel van uw achterban benadert. Als klein goed doel heeft u meestal niet het budget om veel te doen richting mensen die verder af staan van uw organisatie. Maar met weinig of geen budget kunt u al veel bereiken binnen uw kring van “bekenden”.

Inspireer mensen, breng ze op het goede idee dat hun erfenis of een deel daarvan bij u goed besteed is. Mensen denken vaak heel lang na over hun testament. Dus die boodschap moet u met regelmaat blijven herhalen, want u weet immers niet wanneer men naar de notaris gaat.
NB. De meeste mensen laten niet aan het goede doel weten dat ze in het testament staan. Dat is een “verrassing”. Ook als u niets terug hoort op uw acties, kan het zomaar zijn dat u wel succes hebt met uw communicatie.

Houd het simpel, het gaat om betrokkenheid en enthousiasme. Niet om lange verhalen.

En verder…
Voor juridische aspecten verwijst u naar de notaris. Een nalatenschap aan een goed doel moet altijd via een testament geregeld worden bij de notaris!

Leg de nadruk op legaten. Die passen beter bij kleinere organisaties. De drempel is voor mensen lager om dat te doen en het past ook beter bij de kleinschaligheid van uw organisatie. Voor een legaat hoeft ook niet een heel nieuw testament opgesteld te worden. Dat kan ook via een zogenaamde legaatakte. Dat is een eenvoudige aanvulling op een bestaand testament (of een aanvulling op de wettelijke regels) die ook via een notaris geregeld moet worden. Kijk eens bij www.doehetzelfnotaris.nl, daar kan dat simpel en goedkoop geregeld worden.

Voorbeeldformulering
Ik legateer aan (uw statutaire naam, vestigingsadres, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nr. …….) een bedrag van € ………..

Indien (statutaire naam) zijn activiteiten beëindigd heeft en/of zijn ANBI-status verloren heeft komt dit legaat ten goede aan Stichting ……, gevestigd te ……., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. ….. die dit legaat aan een gelijksoortig doel zal besteden.

Als de notaris deze tekst in het testament of de legaatakte opneemt, weet de erflater zeker dat het legaat goed besteed wordt.

Waar vertelt u dit allemaal?
In ieder geval wijdt u er een pagina aan op uw website. Een pagina die snel te vinden is vanaf de homepagina. U hebt ongetwijfeld een nieuwsbrief: neem iedere keer een kadertje op met de tekst: “Wij zijn blij met uw donatie, schenking of nalatenschap, meer weten? Kijk op onze website”. Af en toe een wat uitgebreider stukje, met een foto van een mogelijke besteding is een kleine moeite en maakt veel indruk. Dat stukje kunt u ook op uw social media kwijt. Als u een presentatie houdt over het werk van uw stichting, vergeet dan niet nadrukkelijk de mogelijkheid van nalaten te benoemen. Dat gaat ook op voor uw nieuwjaarsreceptie of andere gelegenheid waar u gevraagd bent te spreken. Bij een pub-quiz kunt u het met een kwinkslag ter sprake brengen. En staat u ergens met een informatiekraam, laat dan wat A4tjes uit uw printer komen over erfenissen.

Wat vertelt u wel? & wat vertelt u niet?
Blijf altijd positief: het geeft een goed gevoel dat een erfenis of legaat goed besteed wordt, hoe blij zullen de kinderen, jongeren, ouderen, etc. wel niet zijn, het is fijn dat alles goed geregeld is. Kent u mensen die uw organisatie in hun testament hebben opgenomen? Laat hen aan het woord als goed voorbeeld.

Spreek niet in termen als “voor als u er niet meer bent”, “het is moeilijk om over na te denken” en zo. De meeste mensen weten wel dat ze een keer doodgaan, dat hoeft u niet te benadrukken. Het gaat om de vreugde van het geven. En niet over doodgaan, begrafenissen en crematies.

Lees ook de Code Nalaten, deze gedragscode is opgesteld om goede doelen te helpen om op een verantwoorde manier met de werving van nalatenschappen om te gaan. 

Help, we krijgen een erfenis.
Geen paniek. Als het om een legaat gaat hoeft u alleen maar uw IBAN door te geven. Bent u erfgenaam: U gaat de nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden, dat wil zeggen dat u alleen aanvaardt als er een batig saldo is. Dat moet via de rechtbank. Vraag een bevriende notaris om advies, of kijk op de website https://www.arjenvanketel.nl/

Ook belangrijk: laat de executeur en (andere) nabestaanden uw erkentelijkheid blijken voor de schenking en spreek waardering uit voor de erflater. Herdenk de erflater op uw website of in uw nieuwsbrief (altijd in goed overleg met de nabestaanden).

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: