Nieuwe gedragscode werving nalatenschappen

Steeds meer goede doelen houden zich bezig met het werving van nalatenschappen. Vaak met mooie resultaten, maar soms gaat het mis. In opdracht van Nederland Filantropieland is daarom een nieuwe gedragscode voor de werving van nalatenschappen opgesteld. De Code Nalaten heeft als doel om goede doelen te helpen op een verantwoordelijke manier met werving van nalatenschappen om te gaan. Respect en transparantie zijn daarbij uitgangspunten.

Ethiek
De Code Nalaten functioneert als vernieuwde leidraad voor organisaties die via nalatenschappen fondsen verwerven of verkrijgen, en beschrijft zowel de wettelijke verplichtingen die de fondsenwervende instellingen na moeten komen als de gedragslijn waar individuele fondsenwervers zich aan moeten houden.

Zo wordt geacht te allen tijde de balans te zoeken tussen de wens om fondsen te werven tegenover het onaantastbare recht van de potentiële erflater om te bepalen hoe de nalatenschap geregeld wordt. Dus eerlijk zijn en open communiceren, respectvol omgaan met de potentiële erflater zowel bij leven als na overlijden en met diens nabestaanden en natuurlijk vertrouwelijk omgaan met alle persoonlijke informatie.

De nieuwe Code vervangt de versie van 2012 en werd opgesteld door de Commissie Code Nalaten.

Kleine goede doelen
Theo Hesen, lid van deze Commissie Code Nalaten en medeoprichter van Instituut Goed Nalaten, gaf op de Partindag 2018 de workshop Waarom krijgen WIJ nooit een erfenis? En wat daaraan te doen! Erfenissen blijken namelijk vooral naar grote goede doelen te gaan, maar ook kleine goede doelen kunnen met nalatenschappenwerving aan de slag. Op deze site staat een handige kgd-toolkit ‘Nalatenschappen’ voor kleine goede doelen met antwoorden op de vraag: Hoe maak je als klein goed doel meer kans op een erfenis?

Ook verzorgden Theo Hesen en Henk Geertsma (Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen) op 24 januari een webinar over de ethische kanten van nalatenschappenwerving. In april of mei komt een vervolg op dit gratis webinar.

Bron: Nederland Filantropieland, Vakblad fondsenwerving