Waarom onderzoek naar ‘de-risking’ belangrijk voor PI is

Heb of had je problemen met het openen van een nieuwe bankrekening voor je stichting? Of werd een bankrekening of contract met een service provider eenzijdig gestopt of werd je verplicht een Ultimate Beneficient Owner (UBO) van je Particulier Initiatief (PI) op te geven? Grote kans dat dat gebeurde omdat je connecties hebt met landen die voorkomen op de zogenaamde witwaslijst opgesteld door de Europese Unie. Voor banken ben je dan te risicovol. Onlangs is een groep studenten een onderzoek naar ‘de-risking NGOs’ gestart.

Ben je getroffen door een van deze zaken, doe dan mee aan dit onderzoek. ‘Samen komen we wellicht tot oplossingen,’ onderstreept Erik Boerrigter, directeur van Partin, de brancheorganisatie van kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.

Witwasregelgeving
De Europese Unie wil het witwassen van geld of terrorismefinanciering voorkomen. De zogenaamde witwaslijst wordt sinds 2015 gebruikt door banken, die volgens deze anti-witwasrichtlijn van de EU verplicht zijn transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit de landen op de lijst zijn betrokken, extra te controleren. Ook voor het ontvangen van gelden moeten controles doorgevoerd worden. Zijn er veel kleine donateurs dan betekent dat voor banken en/of providers veel werk. Stichtingen kunnen dan als risicovol aangemerkt worden.

Risicovol
En aangemerkt worden als risicovol heeft gevolgen. Banken openen namelijk liever geen bankrekening voor een stichting dat actief is in een land dat voorkomt op de zwarte lijst. En een service provider kan besluiten om een contract te beëindigen als er een mogelijk risicovolle donateur bekend is. Of gewoon omdat het veel extra werk oplevert. Het blijkt dat al meerdere PI hiermee te maken hebben. Reden voor een groep studenten om daar onderzoek naar te doen: de-risking NGOs. Een advocaat van een advocatenkantoor aangesloten bij Pro Bono Connect begeleidt hun daarbij.

De-risking
Met het het onderzoek willen de studenten op micro-niveau onderzoeken wat PI praktisch gezien kunnen doen als banken en andere instanties de stichting aanmerken als risicovol. Hierbij gaan de studenten op zoek naar juridische en niet-juridische oplossingen én wat banken zelf kunnen doen op het niveau van beleid en in de praktijk om de problemen beter te identificeren, monitoren en tot oplossingen te komen.

Oproep
In het kader daarvan zouden ze graag met een aantal Nederlandse PI spreken die verschillende problemen hebben ondervonden of nog steeds ondervinden. Ervaar jij problemen met het openen van een nieuwe bankrekening? Of werd een bankrekening of contract met een service provider eenzijdig gestopt of werd je verplicht een UBO van je stichting op te geven, meld je dan aan voor dit onderzoek. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld het (geanonimiseerd) delen van documenten/correspondentie met de financiële instelling met de studenten voor hun onderzoek. Of door aanwezig te zijn bij een bijeenkomst met andere PI om met de studenten in gesprek te gaan.

Mail naar secretariaat@partin.nl of neem direct contact op met Naomi Hoefsmit via info@probonoconnect.nl. Voor vragen mag u haar ook bellen via telefoonnummer 020-5254416.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier