Skip to content

Over het particuliere initiatief

in ontwikkelingssamenwerking

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn in de wereld van het particuliere initiatief (PI) twee onderzoekers die er toe doen: Dr. Lau Schulpen en Dr Sara Kinsbergen, beiden verbonden aan de afdeling Antropologie en Ontwikkelings-studies (CAOS, voorheen CDIN) van de Radboud Universiteit. Zij publiceerden in 2008/2009 de studie ‘de Anatomie van het PI’ en in 2014 promoveerde Sara Kinsbergen op haar onderzoek naar de particuliere initiatieven in Nederland. Zij verzamelde daarvoor 5805 emailadressen van mogelijke PI’s en mailde haar survey, kreeg er 1956 retour waarvan 1238 compleet ingevuld. 893 organisaties konden worden aangemerkt als PI. In 2017 herhaalde ze haar onderzoek en werden bijna 800 PI’s uitgebreid bevraagd. De resultaten van het onderzoek leest u (ten dele) hier en uitgebreid op de website www.unfold-PDIs.com Ondanks de verschuivingen die zijn opgetreden is de conclusie dat het PI in Nederland nog stevig op de benen staat. Het onderzoek is gefinancierd door Wilde Ganzen.

Universiteit van Nederland Sara Kinsbergen

Wetenschappelijk onderzoek 2017 Sara Kinsbergen

800 pi’s in ontwikkelingssamenwerking bevraagd
  • De gemiddelde leeftijd van mensen in PI’s is 53 jaar.
  • Er zijn evenveel mannen als vrouwen actief in PI’s.
  • Gemiddeld heeft de organisatie 50.500 Euro per jaar te besteden.
  • In 94% van de PI’s werkt iedereen vrijwillig.
  • De meeste PI’s hebben 5 mensen die actief betrokken zijn bij de organisatie.
  • Voor bijna de helft van de onderzochte PI’s zijn giften van particuliere donateurs de belangrijkste bron van inkomsten, gevolgd door vermogensfondsen.
Projectlanden
Van de 800 bevraagde PI’s werkt bijna 17% in Kenya, gevolgd door India (ruim 10%) en Uganda (ruim 9%), Ghana (ruim 8%), Indonesia (een kleine 8%).
De hele lijst van 30 landen vindt u op de website unfold-PDIs.com.
 

Kinderen ontvangen de meeste steun van PI’s, gevolgd door jongeren, vrouwen en kinderen. De belangrijkste aanleiding om een PI te starten is een reis naar het betreffende land, en de thema’s waar PI’s vooral in investeren zijn onderwijs en gezondheidszorg. Bekijk alle cijfers op www.unfold-pdis.com.

klas

Totaal aantal PI’s in OS

Edwin Venema en Charles Groenhuijsen komen op pagina 16 van “De dikke Blauwe” Filanthropium jaargids 2014-2015 via een klein rekensommetje op 5.000 fondsenwervende instellingen die niet bij de samenwerkende brancheorganisatie filantropie (SBF) zijn aangesloten. Deze 5.000 zijn verdeeld over verschillende sectoren. Het Geven in Nederland-onderzoek van professor Schuyt onderscheidt de volgende algemeen nuttige doelen: kerk & levensbeschouwing, gezondheid, internationale hulp, milieu /natuurbehoud & dierenbescherming, onderwijs & onderzoek, cultuur, sport & recreatie en maatschappelijke & sociale doelen.
Kleinegoededoelen

Een exacte verdeling van de fondsenwervende ANBI’s over deze acht sectoren wordt niet gemaakt, maar 1200-1500 lijkt wel het maximum aantal particuliere initiatieven in OS met zowel een inschrijving bij de KvK als een ANBI-registratie bij de Belastingdienst.