Partin al 15 jaar een begrip voor kleine goede doelen

Partin bestaat 15 jaar. Op 18 mei 2009 stonden Mathieu Beurskens, Annie Manders en Maarten Brekelmans bij de notaris voor de oprichting van Stichting Partin. In die vijftien jaar is er veel gebeurd. Partin is als branchevereniging een stevig merk geworden. Beleidsmakers kunnen niet meer om kleine goede doelen heen. Van pakweg 30 deelnemers in 2009 zijn er nu meer dan 450 leden. En de branchevereniging blijft groeien en verbreden. Een kijkje in de keuken met een overzicht van 15 jaar Partin.

Wat is Partin?
Partin is de afkorting van Particuliere Initiatieven. Partin is een branchevereniging. In het begin waren dat vooral stichtingen die projecten buiten Nederland ondersteunden. Tegenwoordig zijn alle vrijwilligersorganisaties en (kleine) goede doelen actief in Nederland of daarbuiten welkom. Wel moeten ze een ANBI-status hebben en op een of andere manier bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG). Oftewel, bijdragen aan een mooiere en eerlijkere wereld.

Wat doet Partin?
Partin werkt binnen vier pijlers.

Samenwerken & Kennisdelen
Activiteiten binnen deze pijler zijn o.a. de organisatie van de jaarlijkse Partindag en het faciliteren van peer-to-peer learning.

Kwaliteitsverbetering & Support
Dit zijn de toolkits, de FAQ en de vraagbaak waarbij we onze leden ondersteunen bij uiteenlopende vragen. Maar ook hier vallen de maandelijkse webinars onder. En het donatieplatform PIFworld.

Belangenbehartiging & Lobby
Er zijn verschillende dossiers waarover wij de vinger aan de pols houden. Omdat bepaalde regels en wetgeving kleine goede doelen over het hoofd dreigen te zien. Denk dan aan CBF Erkenning, ANBI, WWFT, WBTR en WTMO.

Communicatie & Zichtbaarheid
We maken het werk van kleine goede doelen zichtbaar. Dat doen we via drie websites, social media en door verhalen van kleine goede doelen door te vertellen.

De dagelijkser activiteiten worden door het team Partin uitgevoerd. In veel gevallen samen met de bestuursleden. Het bestuur zet de hoofdlijnen uit. De ALV bepaalt de koers.

Wat is het trackrecord van Partin?
Het trackrecord is groot en breidt zich nog steeds verder uit. We sommen wat hoogtepunten op. We zijn vast nog wat vergeten.

 • Partin is uitgegroeid tot de grootste branchevereniging van goede doelen van Nederland; op 31 december 2023 had zij ruim 450 leden.
 • De branchevereniging organiseert jaarlijks een netwerkevenement voor haar leden: de Partindag met op haar top ruim 400 bezoekers en 27 workshops.
 • Partin mocht tijdens de zesde editie van de Partindag, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen.
 • Partin behartigt de belangen van haar leden o.a. door kleine goede doelen op de kaart te zetten als een factor om rekening mee te houden in diverse overleggen.
 • De branchevereniging werd opgenomen in de uitvoeringsregeling bij de Wet Beperking Export Uitkeringen.
 • Het Partin lidmaatschap werd opgenomen in de sectorstandaard not-for-profit organisaties van de Nederlandse Vereniging van Banken.
 • In de CBF Erkenning (met name in categorie A en Atot50k) zijn de eisen en kosten laagdrempelig gebleven.
 • Directeur Erik Boerrigter staat al acht jaren op rij in de lijst met meest invloedrijke spelers in de filantropische sector (De Dikke Blauwe 100). Ook werd hij uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van Het Koninklijk Huis.
 • Via social media en drie websites is Partin zichtbaar geworden en daarmee een factor van belang in zowel de filantropische sector als in internationale samenwerking.
 • De kleine goede doelen zijn inmiddels ontwikkeld tot een volwaardig onderwerp van wetenschappelijk onderzoek; er is zelfs een buitengewoon hoogleraar op dit onderwerp: Sara Kinsbergen.
 • Partin heeft de kwaliteit van de kleine goede doelen verbeterd door ‘best practices’ te delen, 24 toolkits te ontwikkelen . We noemen twee voorbeelden die erg veel geraadpleegd werden: AVG Protocol en de Jaarrekening.
 • Er zijn al acht Bloemenfondsen geweest. Alles bij elkaar werd al meer dan € 250.000 verdeeld onder 34 projecten.

En wat gaat Partin de komende 15 jaar doen?
Sinds vorig jaar is de verbreding ingezet. Yvonne van Driel (teamlid Partin): ‘We merkten namelijk dat we er veel meer kleine doelen en stichtingen met dezelfde vragen zitten als die van onze oorspronkelijke achterban. Daarom zijn we een brancheorganisatie voor álle kleine goede doelen. Waar ter wereld zij ook projecten ondersteunen of actief zijn.’

Ze gaat verder: ‘Als brancheorganisatie van kleine goede doelen blijven we lobbyen opdat goede doelen gezien en gehoord worden. En dat zij hun rol van maatschappelijke organisatie op een goede manier kunnen vervullen. Waarbij rekening gehouden wordt dat dit organisaties zijn die drijven op betrokken vrijwilligers. Die moet je koesteren. En de ruimte geven.’

 

Bron: partin.nlFoto: Nathan Anderson | Unsplash