Partin: Vermindert de last, vergroot de impact

‘De slogan die de organisatie al jaren hanteert – ‘Samen kunnen we meer; samen doen we meer’ – is evengoed een beschrijving van het dagelijkse reilen en zeilen van Partin als de formulering van een streven’, schrijft Jeroen Kuypers in de laatst verschenen Schenken en Nalaten aan Goede Doelen. In dit twee pagina-tellende artikel over Partin komt ook Erik Boerrigter aan het woord.

Zo vertelt de Partin-directeur over de activiteiten en diensten die Partin aanbiedt aan kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking. Zoals het spreadsheet voor het maken van een jaarrekening, maar ook over de minder zichtbare activiteiten, zoals lobbywerk. Kuypers merkt op: ‘Kleine goede doelen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden, dat is al voor ze gedaan door Partin, op alle vlakken.’

En Kuypers vervolgt: ‘De dienstverlening van Partin is breed maar er wordt variabel gebruik van gemaakt. Er zijn leden die werkelijk alle tools en hulpmiddelen gebruiken en er zijn er ook die dat maar spaarzaam doen. Toch verhogen kleine goede doelen aantoonbaar hun bereik en effectiviteit door optimaal te profiteren van de mogelijkheden die de brancheorganisatie haar leden biedt.’ En later vat hij de invloed van Partin als volgt samen: ‘Veel kleinschalige particuliere initiatieven zouden waarschijnlijk een stuk kleinschaliger zijn gebleven zónder de hulp van Partin.’

Magazine
In het magazine ‘Schenken en Nalaten aan Goede Doelen’ wordt aandacht besteed aan wat de goede doelen in Nederland of in het buitenland betekenen voor de maatschappij. De inhoud varieert van redactionele stukken met uitleg over diverse goede doelen en adviezen op dit vakgebied tot advertenties over schenken en nalaten aan goede doelen. Het magazine heeft een oplage van 17.500 exemplaren en wordt verspreid door heel Nederland. Het magazine wordt aangeboden aan alle notariskantoren, hoofdziekenhuizen, kerken in de bijbelgordel en in woonzorgcentra als kosteloos leestafelexemplaar.

Bron: Schenken en Nalaten aan Goede Doelen 2018 4e jaargang nr. 1 (pagina’s 30 en 31)