PI mooi voorbeeld mondiaal burgerschap

In het kader van Reinventing the Message wordt naar het nieuwe verhaal voor ontwikkelingssamenwerking gezocht. Na twee weken bouwstenen vergaren, concludeert Marc Broere (hoofdredacteur Vice Versa en dagvoorzitter Partindag 2018) o.a. dat activiteiten in het zuiden nog meer gekoppeld zouden moeten zijn aan mondiaal burgerschap in Nederland. Volgens Sara Kinsbergen zijn particuliere initiatieven daar een mooi voorbeeld van.

Bouwstenen
Marc Broere vatte de stand van zaken in Bouwstenen voor een nieuw verhaal bondig samen: ‘Het vertrouwen in ontwikkelingsorganisaties is wankel, meer dan bij andere goede doelen. Het aantal donateurs en lidmaatschappen van ontwikkelingsorganisaties neemt eveneens af, net als dat geldt voor andere maatschappelijke organisaties zoals de omroepen. Tegelijkertijd is er een groeiende groep bedrijven en jongeren die zich inzetten voor bijvoorbeeld eerlijke handel, die de plastic soep bestrijden en een Fair Phone kopen. Ook daalt het aantal vleeseters, gaan Nederlanders bewuster en groener met hun spaargeld op en groeit de deeleconomie op basis van het geloof dat delen beter is voor het milieu. Als ontwikkelingsorganisaties hier een match mee weten te maken, hebben ze de sleutel voor de afnemende steun voor hun werk in handen. Mijn tip zou zijn om hun activiteiten in het Zuiden veel meer te koppelen aan mondiaal burgerschap in Nederland.’

Particulier initiatief
En dat doen mensen al blijkt uit de groei van het particulier initiatief (PI). Manon Stravens sprak met Sara Kinsbergen die aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek doet naar PI. ‘Volgens Kinsbergen, zetten deze individuen zich ‘belangeloos, devoot, met een enorme tijdsinvestering in voor hun project’. Ze hebben een ‘stevige achterban, die bereid is geld te geven en kennis op te doen.’ De meeste van deze mensen organiseren ook van alles in Nederland, zegt Kinsbergen. Ze zamelen geld in, organiseren gastlessen, schrijven nieuwsbrieven, staan op lokale markten. En sommigen weten daar wel een zaal mee vol te krijgen, waar behalve vrienden en familie ook bijvoorbeeld lokale ondernemers zitten. ‘Het is bijna allemaal – heel begrijpelijk – gericht op werving van fondsen voor hun eigen initiatief’, zegt Kinsbergen. ‘Maar hun achterban doet wél kennis op over de problematiek, het land, de mensen.’’

Kortom kleine goede doelen zijn een mooi voorbeeld van mondiaal burgerschap!

Bron: Vice Versa – uit Minder draagvlak, meer mondiaal burgerschap en Bouwstenen voor een nieuw verhaal (2)