PI promoten #EveryChildAFamily

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Met dit als uitgangspunt ondertekenden twaalf Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge #EveryChildAFamily. Ze deden dit op 28 september in Nijkerk, tijdens de Wilde Ganzen – Partindag 2019, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor particuliere initiatieven actief in ontwikkelingssamenwerking.

#EveryChildAFamily
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, met de juiste ondersteuning. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’
De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers en ondertekenaars
De pledge #EveryChildAFamily is een initiatief van drie Nederlandse stichtingen: Stichting Peramiho (Tanzania), Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) in samenwerking met Better Care Network Netherlands (BCNN). Daarna sloten nog negen stichtingen aan: Stichting Kids Care Kenia (Kenia), Stichting Tan-Kids (Tanzania), IMBA (Zimbabwe/Malawi), Stichting Vrienden van Give a Child a Family (Zuid-Afrika), Puppet Interview Programme (Kenia), Macheo Children’s Centre (Kenia), Mama&Me Uganda (Oeganda), Upendo Daima (Tanzania) en Niketan Foundation (Bangladesh).

Partijen die ook interesse hebben in het tekenen van deze pledge, kunnen hierover contact opnemen met Better Care Network Netherlands. Lees daar ook de hele tekst van de pledge #EveryChildAFamily