Puppet Interview Program met duplo

Particuliere initiatieven zijn actief op velerlei gebied en zoeken creatieve oplossingen om de hulpvraag aan te pakken. P.I.P. Foundation is zo’n organisatie. Deze stichting, actief in Kenia, ontwikkelde een pragmatische en kindvriendelijke methodiek voor hulpverleners die zowel preventief als curatief werken met kwetsbare kinderen en gezinnen met complexe psychosociale problemen. Daarbij gebruikmakend van duplo-poppetjes.

Om een goed beeld te krijgen wat er speelt in het leven kwetsbare kinderen is het van belang een goede manier te vinden om het kind zijn of haar levensverhaal te laten vertellen. Vaak zijn deze kinderen door hun traumatische voorgeschiedenis wantrouwend geworden naar de buitenwereld en gebruiken ze overlevingsmechanismes om niet herinnerd te worden aan hun verleden, door niet het ‘ware’ verhaal te vertellen, of de ‘ woorden’ er voor te hebben. P.I.P. Foundation heeft een Counselling Interview Methodiek ontwikkeld waar met behulp van een non-verbaal hulpmiddel, duplo-poppetjes, het kind in zeer korte tijd zijn complexe geschiedenis letterlijk en figuurlijk kan laten zien. Door het stellen van relationele vragen over de gezinsverhoudingen, communicatiepatronen, conflicten, hulpbronnen en de beïnvloeding van de systemen waaraan het kind gelieerd is komt de hulpverlener aan de ‘root causes’ van de problemen.

Samen met het kind stelt de hulpverlener een oplossingsgericht begeleidingsplan op voor het kind, het gezin en alle betrokken partijen, om het kind weer de veilige, zekere plek terug te geven waar hij/zij kan opgroeien zonder de ballast van zijn verleden, en zich kan richten op een betere toekomst.

P.I.P. (Puppet Interview Progamme) heeft een handboek en trainingsgids geschreven voor ervaren hulpverleners die werken vanuit een systemische contextuele visie met het kind als uitgangspunt. Het handboek geeft de uitleg van de theoretische concepten waarop de methodiek is opgebouwd. gezinsverhoudingen, communicatiepatronen, conflicten, hulpbronnen en overlevingsstrategieën. De trainingsgids geeft de praktische handvaten voor de hulpverlener per module om zelfstandig de training aan collega’s te geven.

Het handboek en de trainingsgids zijn hier te downloaden.

Bron: P.I.P. Foundation | Better Care Network Netherlands