Radio El Mundo legt live-verbinding met partnerorganisatie in Zuid-Afrika

Laat de mensen ter plekke zelf aan het woord. Want directe communicatie maakt de boodschap levendiger. Het project draait tenslotte om hen. Dat is een van de reframe-tips van Wilde Ganzen. Stichting Bobbi Bear Nederland nam deze tip ter harte: tijdens de live-uitzending op 25 mei in Ermelo maakte het team van Radio El Mundo verbinding met Operation Bobbi Bear in Zuid-Afrika. De Financial & Field Manager Eureka Olivier vertelde over haar werk en de recente ontwikkelingen.

Operation Bobbi Bear is een mensenrechtenorganisatie in Kwazulu Natal, Zuid-Afrika. Het team helpt kinderen om uit situaties van seksueel misbruik te komen. Zo zorgen zij voor tijdige medicatie tegen HIV/Aids, voor opvang in pleegezinnen en voor therapie. En dat werk blijkt alleen maar toe te nemen. Eureka Olivier ziet een verband tussen deze toename en de verslechterde economische en politieke situatie in Zuid-Afrika. Hierdoor komt het projectteam tijd en handen te kort om aan alle vraag te voldoen. Zelf lokaal fondsenwerven lukt daardoor nauwelijks. Eureka Olivier zegt dan ook blij te zijn met de financiële bijdrage van Partin-lid Stichting Bobbi Bear Nederland.

Wereldwijd café
Café El Mundo is volgens Ton ten Dam en Menno van der Geugten het meest wereldse café en radioprogramma van Nederland. Deze dj’s en oprichters van Radio El Mundo gaan tijdens dit café in gesprek met wereldburgers, organisaties en (particuliere) initiatieven. En, zoals nu blijkt, maken daarbij ook verbinding met andere werelddelen.

Elkaar versterken
Na afloop schreef Brigitte Wendelgelst, voorzitter van Bobbi Bear Nederland, in haar blog: ‘Wat een prachtige middag met mooie mensen met prachtige initiatieven en sociaal ondernemers die ook nog eens creatief zijn. Wat mij vooral deze middag bij blijft is een gevoel van saamhorigheid. Van allemaal iets willen bijdragen aan een betere wereld. Ieder vanuit zijn eigen kracht en talenten. Als je dat samen brengt dan kun je elkaar ongelooflijk versterken. En dan is (bijna) niets onmogelijk. Ik geloof daar zo in.’

Goede raad
Ook raadt Brigitte Wendelgelst particuliere initiatieven (PI) aan om gebruik te maken van de formule van Radio El Mundo. ‘Zoek een inspirerende locatie en nodig El Mundo uit daar een uitzending te verzorgen. Het 1ste uur heeft jouw PI het podium, het 2de uur mogen door jou geselecteerde Goede Doelen of Sociaal ondernemers hun woordje doen. Goed voor jouw PI en goed voor je netwerk.’

Luister enkele fragmenten terug van de uitzending.

Foto: Stichting Bobbi Bear Nederland