Sara Kinsbergen benoemd tot hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling

Sara Kinsbergen is per 1 juli 2023 benoemd tot hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze bijzondere leeropdracht is een samenwerking tussen het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) en Wilde Ganzen.

Kinsbergen doet onderzoek naar de duizenden kleinschalige, vrijwillige ontwikkelingsorganisaties die Nederland en andere landen rijk zijn. De afgelopen jaren heeft Kinsbergen dit onderzoek aan de Radboud universiteit opgebouwd tot een volwaardig onderzoeksveld. Daarnaast is haar leerstoel ook sterk gekoppeld aan onderwijs. ‘Ik geloof dat je met onderwijs en onderzoek kunt bijdragen aan een wereld die rechtvaardiger, inclusiever en groener is. Dat vereist onderzoek en onderwijs die beide vorm krijgen in voortdurende uitwisseling met maatschappelijke partners’, aldus Kinsbergen.

Haar onderzoek kenmerkt zich door co-creatie tussen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, in Nederland en over de hele wereld, om in gezamenlijkheid academische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. ‘De komende jaren ga ik me, samen met onderzoekers in het globale noorden en zuiden, richten op de vraag welke rol er in onze sterk veranderende wereld weggelegd ligt voor burgers in duurzame ontwikkeling.’

Over Sara Kinsbergen
Sara Kinsbergen begon haar academische carrière aan de Radboud Universiteit, waar ze in 2006 haar masterdiploma Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies behaalde. Na het volgen van het postgraduate programma AMID Young Professional, promoveerde ze met haar promotieonderzoek getiteld: ‘Behind the Pictures: Understanding Private Development Initiatives’, een onderzoek gericht op kleinschalige vrijwillige ontwikkelingsorganisaties. Na dit promotieonderzoek zette ze als postdoctoraal onderzoeker en later universitair (hoofd)docent haar onderzoek naar particuliere initiatieven voort.

Sinds haar promotieonderzoek heeft Kinsbergen een onderzoeksprogramma opgebouwd volledig met een geldstroom van derden. Deze financiële samenwerking reflecteert het belang dat zij hecht aan structurele, duurzame samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instellingen. 

Sinds 2014 is werkzaam voor het postacademische AMID Young Professional programma en sinds 2019 in de rol van Program Director. Daarnaast is zij lid van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking’ van de Adviesraad Internationale vraagstukken.

Kinsbergen is ook nauw betrokken bij Partin en haar leden. Meer weten over particuliere initiatieven en onderzoek dat Kinsbergen daar naar deed, klik hier.  

 

Bron: Radboud Universiteit