Shift the power in praktijk: zij bepalen de reis, wij kunnen mee!

‘Daar ga ik weer! Naar Sri Lanka, waar het werk van Friendship Foundation zich afspeelt.’ Zo begint de eerste blog van initiatiefnemer en voorzitter Kirsten Giethoorn. Sinds 2005 gaat zij zeker een keer per jaar naar Ampara. Maar dit bezoek is anders dan andere keren. Samen met het team zet ze verdere stappen in de transitieproces. ‘Niet wij vanuit Nederland, maar zij in Sri Lanka horen de route van Friendship’s reis in Sri Lanka te bepalen en wij kunnen mee op reis!’ In totaal schreef ze vijf blogs. Hieronder delen daarvan. Een mooi voorbeeld van shift the power.

Van Power Imbalance via Co-Leadership naar Shifting the Power

Op reis, nog niet wetend waarnaartoe! Friendship Foundation begon, in 2005, aan een reis waarvan de route niet bepaald was. Ik had ook geen ervaring om die reis te maken, ik was juf. Ik ben gewoon begonnen, met waarvan ik dacht het op dat moment het beginpunt van de reis was, niet alleen, maar met enthousiaste gelijkgestemden.

In Sri Lanka en in Nederland groeiden we gestaag door. We legden onze focus op het versterken van families met een gezinslid met een beperking.

Nu, 18 jaar later, staat er een volwassen organisatie, zowel in Nederland als in Sri Lanka. Dat ging niet vanzelf. Er is hard gewerkt, we zijn gestruikeld en weer opgekrabbeld, we zijn verkeerde wegen ingeslagen en weer teruggelopen. We groeiden op geheel organische wijze, vraaggestuurd.

Voor mij was dat soms wel anders dan dat ik voor ogen had. Nadat we begonnen waren met een dagopvang en speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking tussen de 5 en 18 jaar oud, was het, bijvoorbeeld, mijn plan om te starten met vroeghulp aan dreumesjes met een beperking. Het liep anders. Een vader van een leerling schreef een brief, waarin hij aangaf dat zijn zoon bijna 18 werd en nog geen beroep geleerd had. En zo startten we met praktijkonderwijs!

Dit is, volgens mij, de kracht van Friendship Foundation: we bewegen mee met de behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking en hun families.

In beweging meebewegen
Van Power Imbalance via Co-Leadership naar Shifting the Power. Ingewikkelde termen, maar simpel gezegd: Niet wij vanuit Nederland, maar zij in Sri Lanka horen de route van Friendship’s reis in Sri Lanka te bepalen en wij kunnen mee op reis!

De transitie gaat over het eigenaarschap van de Sri Lankaanse organisatie. Wij hebben zowel in Nederland als in Sri Lanka de stichting geregistreerd. Dat betekent dat Friendship Foundation, sinds de oprichting in 2005, sturend is en eindverantwoordelijke is voor het werk dat in Sri Lanka verricht wordt.

Dat is meteen onze zwakke plek. Nederland kan niet invoelen hoe het in Sri Lanka uitgevoerd kan worden. Wij, 8000 km van de projecten verwijderd, hebben absoluut onvoldoende kennis van wat mogelijk of gewenst is in Sri Lanka.

Tijd om het roer om te gooien.

Pionieren in transitie
Wij werken sinds 2019 aan een geleidelijke Shifting the Power. De Sri Lankaanse organisatie krijgt steeds meer eigenaarschap, vanuit Nederland worden we een partner. Met kleine stapjes gaan we aan de slag, een solide en stevige basis leggen voor de toekomst! Ik vind het een boeiend proces, het is pionieren.

Deze transitie voer ik samen uit met Leon Lawrence (op de groepsfoto vierde van links voorste rij, red.). Hij is de interim country director van Friendship in Sri Lanka. De afgelopen 3 jaar hebben we dagelijks overleg gehad. Een hotline tussen Sri Lanka en Nederland. We definieerden de Imbalance of Power. Om vandaaruit de huidige fase te kunnen inluiden. Leon en ik werken in Co-Leadership. Of zoals wij het noemen: Two-People’s-Chair.

Leon en ik brengen de organisatie in kaart: toen-nu-straks. Beleid opstellen gewoon in Jip & Janneke-taal. We werken intuïtief door de hele organisatie heen. We vragen en krijgen hulp vanuit Sri Lanka en Nederland om dit proces ordentelijk te laten verlopen. We speuren het internet af, op zoek naar kennis en ervaringen van andere organisaties. We stemmen onze wensen op elkaar af.

Groeidagen met vliegers
In Nederland hebben we in april een groeidag gehad met het bestuur en de Raad van Toezicht: waar staan we en waar wil Nederland naar toe groeien? En nu, in Sri Lanka, ook groeidagen: waar staan we en waar wil Sri Lanka naar toe groeien?!

Het is natuurlijk duidelijk. Als Nederlanders kunnen we niet, zoals Leon het visualiseert, die Sri Lankaanse vlieger blijven sturen. De vlieger kan heel goed zelf zijn weg vinden in de wind. Vanuit Nederland kunnen het lijntje losjes blijven vasthouden.

En met het verhaal van die vlieger in ons achterhoofd gaan we vergaderingen in Sri Lanka in: met ons team, de begunstigden van onze projecten, betrokken overheden en samenwerkingspartners. Overal leggen we het verhaal van de vlieger uit. De rol die de Nederlandse stichting gaat krijgen en de rol die de Sri Lankaanse stichting in gaat nemen.

Ik stap naar achteren en Leon stapt met zijn 18-koppige team naar voren!

Op eigen benen is ook loslaten
Tussen alle vergaderingen door heb ik met Leon elke dag overleg over onderwerpen die meegenomen moeten worden in de transitie van Two-People’s Chair naar Shifting the Power. Doelen voor de komende zes maanden worden gesteld.

Jeetje, gaat er door mijn hoofd, mijn Sri Lankaanse kindje is 18 jaar en hartstikke klaar om op eigen benen te staan! Ik ga het los(ser) laten, hoe mooi om te zien. Ik voel mijn rol veranderen, ik zie het gebeuren, zo huppekee, 1, 2,3!

Ik kan het loslaten, heb er volledig vertrouwen in. Ik maak het tijdens onze teamvergadering helemaal helder. Dan wordt er letterlijk van stoel gewisseld.

 

De blogs verschenen op facebook.com/FriendshipFoundationNL
Foto’s: Kirsten Giethoorn | Friendship Foundation

 

Over de auteur
In 2005 nam Kirsten Giethoorn het initiatief om Friendship Foundation te starten. Destijds werkte ze in het onderwijs. Zij is naast initiator ook voorzitter van de stichting. Bij Partin is zij secretaris/bestuurslid. Haar expertise is fondsenwerving en kennisoverdracht. Daarom organiseert ze samen met het team webinars, peer-to-peer-sessies en andere trainingen. Naast haar inzet bij Partin is zij ook lid van de werkgroep Commissie Normstelling. Deze onafhankelijke commissie buigt zich over de normen en eisen voor CBF Erkende Goede Doelen.

Over Friendship Foundation
Giethoorn blogt: ‘We noemen ons werk Disabled Friendly Society. Alle projecten tezamen bieden de gehandicapten, hun gezinnen en de gemeenschap waarin zij leven een samenleving waar iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Even een opsomming hoe wij tot een Disabled Friendly Society komen: een doorgaande leerlijn van dagopvang, speciaal onderwijs naar praktijkonderwijs aan 35 kinderen en jongeren tussen de 5 en 24 jaar. Werk & Inkomen-projecten, waarin 30 (jong)volwassenen een passend beroep leren, om zo een inkomen voor hun gezin te genereren. Inclusieprojecten: Bekend maakt Bemind! Als je elkaar niet kent, kun je niet samen door een deur! Dus organiseren wij allerhande activiteiten waarmee jaarlijks zo’n 2500 mensen elkaar beter leren kennen!’

Friendship Foundation is lid van Partin. Partin is dé brancheorganisatie voor kleine goede doelen die op velerlei wijze bijdragen aan de SDG’s wereldwijd. Zo werkt Friendship Foundation aan de SDG’s 1, 2, 3, 4, 8, 10 en 17.

 

Kleinegoededoelen.nl geeft naast verhalen van particuliere initiatieven ook regelmatig ruimte aan gastbloggers. Heeft u ook een mooi verslag of blog van uw verblijf in een projectland of werkbezoek aan uw partnerorganisatie en wilt u dat delen, schrijf dan naar redactie@partin.nl. De redactie behoudt zich het recht bijdrages te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.