Shifting the Power in Development Corporation

Hoe krijgen we andere machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking en kunnen we de traditionele donor-ontvanger relatie veranderen? Ook particuliere initiatieven houden zich met deze vraag bezig. Vice Versa in samenwerking met Wilde Ganzen maakte een special hierover en op 24 mei gaan ze, onder leiding van Sara Kinsbergen en Patrick Lodiers, met vertegenwoordigers van noordelijke en zuidelijke maatschappelijke organisaties verder in gesprek.

Klaar voor de omwenteling
‘De roep om andere machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking klinkt steeds luider. De houdbaarheidsdatum van de huidige manier van werken lijkt in zicht. Organisaties uit lage-en middeninkomenslanden willen inspraak in de mondiale agenda en zelf hun prioriteiten kunnen bepalen. Shift The Power is zelfs de naam van een nieuwe beweging.

Daarnaast is er ook een hele praktische en noodzakelijke reden om aan machtsdeling te denken. Maatschappelijke organisaties staan wereldwijd onder druk. Door lokale organisaties te brandmerken als spreekbuis van het westen en wetten af te kondigen om financiering van buiten aan banden te leggen, proberen overheden kritische organisaties vleugellam te maken. Lokale fondsenwerving en mobilisatie van een sterke achterban zijn daarmee belangrijker geworden dan ooit. Dan kunnen organisaties niet meer worden weggezet als buitenlandse agent. Het heeft bovendien als voordeel dat ze voortaan verantwoording afleggen aan de eigen gemeenschap in plaats van aan de buitenlandse donor. Dit geeft ze meer legitimiteit en verankering in hun samenleving. Ook minister Kaag lijkt te streven naar nieuwe verhoudingen omdat ze in haar beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ pleit voor meer eigenaarschap van organisaties uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika in een volgend subsidiestelsel.’ Dat schrijven Vice Versa en Wilde Ganzen.

Een initiatief gedragen door de gemeenschap
Over deze nieuwe machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking maakte Vice Versa in samenwerking met Wilde Ganzen een special. In deze editie zijn pakkende ‘stories of change‘ opgenomen. Een initiatief gedragen door de gemeenschap verhaalt de inzet van KidsCare Kenia. Dit Partin-lid zorgt ervoor dat wezen en kinderen met een beperking in hun eigen omgeving een volwaardige plek in de samenleving kunnen innemen. Essentieel voor het programma zijn de maatschappelijke werkers. Om dit thuiszorgprogramma op te zetten, wordt vooral naar middelen en mogelijkheden gezocht binnen de regio. Belangrijk daarbij is dat het initiatief gedragen wordt door de gemeenschap. En dat is het geval, want ‘mensen zien KidsCare echt als hun organisatie’.

In gesprek
En op vrijdag 24 mei 2019 gaan vertegenwoordigers van noordelijke en zuidelijke maatschappelijke organisaties onder leiding van Sara Kinsbergen en Patrick Lodiers hierover met elkaar in gesprek in het Humanity House in Den Haag. Dit event wordt georganiseerd door Vice Versa en Wilde Ganzen.

Informatie en aanmelden: Shifting the Power in Development Corporation