Start nieuw coachingstraject ‘Familiegerichte zorg’ voor particuliere initiatieven

Voor stichtingen die een kindertehuis in een laag- en middeninkomensland ondersteunen en die willen onderzoeken welke andere vormen van zorg voor kinderen mogelijk zouden zijn, start Better Care Network Nederland (BCNN) in 2024 opnieuw een coachingstraject. Tijdens dit traject gaan de deelnemers met experts en met collega-organisaties in gesprek . Het eindresultaat is dat iedere organisatie in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie een projectplan ontwikkeld heeft dat ingediend kan worden bij fondsen én in kaart heeft gebracht welke fondsen dit plan zouden kunnen financieren.

Deelnemers doen kennis en krijgen inzicht over verschillende onderwerpen, zoals

  • de verschillende vormen van alternatieve zorg voor kinderen (informele opvang, netwerkpleegzorg, formele pleegzorg, gezinshuizen, residentiële zorg);
  • preventie en familieversterking (o.a. ouderschapsondersteuning, gatekeeping en household economic strengthening, empowerment van kinderen);
  • re-integratie van kinderen en hereniging van kinderen met hun familie; en
  • mogelijkheden om fondsen te werven om een transitie en/of nieuwe vormen van zorg te bekostigen.

Meer informatie: bettercarenetwork.nl/nw-17382-7-4349023/nieuws/start

 

Bron: BCCN
Afbeelding: ClemPixabay