Stichting 4Gambia is 70ste ondertekenaar Pledge #EveryChildAFamily

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien. Die gedachte was het startpunt voor de Pledge #EveryChildAFamily. In 2019 ondertekenden twaalf Nederlandse particuliere initiatieven de belofte. Nu, vier jaar later, verklaren 70 organisaties dat familie dé plek is voor een kind om op te groeien. En niet in een weeshuis. Stichting 4Gambia is de 70ste. Reden om aan voorzitter Géke Schutte te vragen waarom 4Gambia deze pledge nu ondertekende.

Door Yvonne van Driel | Partin | 15 november 2023

 

‘Natuurlijk was ik erbij in 2019 toen de Pledge #EveryChildAFamily tijdens de Wilde Ganzen-Partindag werd gelanceerd. Het trok zeker mijn aandacht. Maar we zijn een kleine stichting. Er lagen op dat moment andere prioriteiten. Ik werd weer geprikkeld toen ik deelnam aan een onlinebijeenkomst over dit onderwerp. En toen initiatiefnemer van de pledge, Monique Derrez, contact met me opnam, was ik overstag.’ Het inspireerde Géke Schutte om zich nog verder te verdiepen in weeshuizen en kinderen in opvangcentra.

En dat leidde ertoe dat begin deze maand het bestuur van Stichting 4Gambia het besluit nam om de belofte te ondertekenen. Door de belofte te ondertekenen, roept ook 4Gambia andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op te investeren in familiegerichte zorg.

Gambia laat zien dat het kan
‘We ondersteunen projecten in Gambia. En daar zijn nauwelijks weeshuizen. Kinderen waarvan de ouders dood zijn of niet voor hen kunnen zorgen, worden ondergebracht bij familieleden. Dus ik twijfelde wel waarom we deze belofte zouden moeten onderschrijven. Maar Monique draaide het om. Gambia laat zien dat het kan. En dat is een prachtig gegeven.’

Natuurlijk zijn er kinderen die niet bij familie opgevangen kunnen worden. Ook in Gambia. Zo vertelt Schutte over een gehandicapt meisje dat niet meer bij haar oma kon wonen. Haar vader was buiten beeld en haar moeder kon haar ook niet opvangen. Oma deed haar best, maar dat werd steeds moeilijker. Vooral ook omdat het meisje niet zelfstandig kan lopen. Uiteindelijk was een opvangcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking het alternatief.

Schutte: ‘Ik zelf werk in de gehandicaptenzorg. En ik weet hoe de zorg in Gambia is geregeld. Dat kan altijd beter. Maar de situatie is nauwelijks te vergelijken. Ze roeien eenvoudigweg met de riemen die ze hebben.’ Toch geeft Schutte aan graag eens in gesprek te gaan met de stichting die deze opvang begeleid. Vooral nu ze zich in het thema verdiept heeft.

Op LinkedIn  geeft Géke Schutte een verklaring waarom 4Gambia het ondertekenen van de Pledge #EveryChildAFamily belangrijk vindt.

Kinderen belanden vaak in een kindertehuis door armoede of door het hebben van een beperking. 80% van de naar schatting 5,4 miljoen kinderen in tehuizen wereldwijd heeft op zijn minst één levende ouder of andere familieleden. Zij zouden voor hun kind kunnen zorgen met de juiste ondersteuning. Wij willen die ouders en familieleden ondersteunen, zodat ze zélf voor hun kinderen kunnen zorgen, óók als hun kind een beperking
heeft.

Onderdak bij familie of in een pleeggezin is een veel betere plek dan in een tehuis. Opgroeien in een tehuis heeft vaak een negatief effect op de gezondheid, ontwikkeling en kansen voor de toekomst van een kind. Dit komt vooral door het gebrek aan individuele aandacht. 300 onderzoeken uit meer dan 60 landen laat zien dat kinderen zich beter ontwikkelen in een gezinsomgeving en dat langdurig verblijf in een tehuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Wanneer kinderen van een tehuis in een gezin of pleeggezin worden geplaatst, dan gaat hun ontwikkeling vaak met sprongen vooruit (bron: The Lancet)

Met ondersteuning op maat zorgen wij ervoor dat kinderen in een familie kunnen opgroeien. Met een goed vangnet hoeven er geen kinderen meer te worden afgestaan. Opvang in een tehuis is voor een klein aantal
kinderen soms tijdelijk nodig, maar dan in kleine groepen met vaste verzorgers. Die opvang is gericht op terugkeer naar familie of plaatsing in een pleeggezin. Opvang in een gezin is niet alleen het beste voor
kinderen, maar ook een efficiënte inzet van giften: gezinsopvang is meestal tien keer zo goedkoop als opvang in een tehuis.’

Gezinsgerichte zorg als alternatief voor weeshuizen
De Pledge #EveryChildAFamily is een initiatief van Dutch Tanzania Foundation (Tanzania), Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) in samenwerking met Better Care Network Netherlands (BCNN). In het najaar van 2019 startte het initiatief met twaalf ondertekenaars. Vooral door de bevlogenheid van Monique Derrez is deze beweging nog altijd groeiende. Nu dus al 70 organisaties die zich inzetten om de negatieve gevolgen van weeshuizen onder de aandacht te brengen. Onder die 70 organisaties zijn veel leden van Partin. Zoals 4Gambia.

BCNN ondersteunt het initiatief door webinars en bijeenkomsten over familiegerichte zorg te organiseren. Ook worden presentaties gegeven bij landenplatforms van particuliere initiatieven. Regelmatig verschijnen opinieartikelen in landelijke dagbladen en worden gesprekken aangegaan met particuliere initiatieven die residentiële zorg bieden.

Vind jij dat kinderen in een gezin moeten kunnen opgroeien? Neem contact op met BCNN en onderteken de Pledge #EveryChildAFamily. En laat zien dat het anders kan. Ga naar BCNN voor meer informatie. 

 

Foto: Stichting 4Gambia