Skip to content

TOOLKIT
—————
EEN STICHTING OPRICHTEN?

DE BESTE ADVIEZEN VINDT U HIER!

(advertentie)

Bij APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang of uit welke sector dan ook. APPR heeft alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn, bijvoorbeeld op het gebied van financiële- en/of ledenadministratie.
Er zijn modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Bel vrijblijvend: 035 -6942878

EEN STICHTING OPRICHTEN

Als het project dat u ooit in een ontwikkelingsland bent begonnen grotere vormen aanneemt, en als u overweegt om meerdere projecten te gaan uitvoeren waar u serieus voor wilt gaan fondsenwerven, is het raadzaam om een eigen stichting op te richten.

De informatie die u aantreft onder de plaatjes geldt voor iedere fondsenwervende stichting – dus niet alleen voor de stichtingen die in ontwikkelingssamenwerking werkzaam zijn.

Eerst lezen

U doet er goed aan om te beginnen met het lezen van het boekje van Mirjam Vossen, Eerste Hulp bij Ontwikkelingswerk. Het boek is tijdelijk uitverkocht, maar hier kun je de PDF-versie downloaden

ehbo

Gaat u werken met weeskinderen of gehandicapten? Dan zijn deze twee uitgaven voor u relevant. Ook deze kunt u gratis downloaden. Vooral voor de steun aan of het opzetten van weeshuizen geldt ‘bezint eer ge begint’. Soms is een verdienmodel, zijn de wezen helmaal geen wees, en zijn uw goedbedoelde inspanningen zelfs schadelijk. Lees alles over dit onderwerp op een speciale site van het BetterCareNetwork.

       Meedoen - hulp aan gehandicapten  Kinderen zonder thuis

De eerste stappen

U dient een bestuur te formeren dat minstens bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Denk vooruit. Als u ooit een ANBI-registratie wilt aanvragen of een keurmerk wilt verwerven, kunnen niet alle bestuursleden uit een familie/gezin komen. Er moet minstens een ‘buitenstaander’ zijn, liefst twee, te meer omdat geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over de bestedingen mag hebben. Voordat u zich kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel (dit is een vereiste voor een vereniging of stichting) moet u statuten maken. Doe dit zelf, op basis van voorbeelden. Als u alles aan de notaris overlaat, wordt het veel te duur. Zorg dat u de omschrijving van uw doelstelling niet al te gedetailleerd opneemt in de statuten, daar kunt u, als de projecten van de stichting zich ontwikkelen in een andere richting, last van krijgen. Het is de moeite waard om is goed rond te vragen of te googelen naar een goedkope notaris. Vaak wil een notaris, omdat het om een goed doel gaat, wel helpen met het opstellen van de statuten tegen een gereduceerd tarief. Probeer in contact te komen met een ander klein goed doel en vraag of hun statuten als voorbeeld mogen dienen – dan hoeft u alleen maar aan te passen wat voor u van toepassing is.
Een voorbeelden van statuten vindt u hier. U kunt die zelf aanpassen aan uw eigen situatie.

Statuten van een ANBI

LET OP! De statuten van de boven gedownloade voorbeeldstichting zijn slechts een leidraad en niet helemaal ‘ANBI proof’.  (Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, lees hier over de voordelen van een ANBI status.) 
Een vereiste voor ANBI’s (dit geldt vanaf 2012 voor een nieuwe ANBI, of bij wijziging statuten van een bestaande ANBI) is dat in de statuten wordt geregeld wat er gebeurt met een batig saldo bij opheffing van de instelling. Een batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de Belastingdienst een ANBI-aanvraag afwijst omdat de zogenaamde liquidatiebepaling in statuten hier niet letterlijk mee overeenkomt. Helaas zijn niet alle notarissen met deze belangrijke bepaling bekend.

Kijk verder voor hulpmiddelen en tips op deze site: https://www.stichtingoprichten.nl/stappenplan-stichting-oprichten/
Zorg voor een goede website, een die u zelf kunt onderhouden. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk en hoeft helemaal niet duur te zijn. Een website in WordPress is makkelijk te onderhouden en snel te bouwen. Kent u niemand die u daarbij kan helpen? Neem contact op met brancheorganisatie Partin: zij kunnen u verder helpen. Stuur daarvoor een mail naar secretariaat@partin.nl.

Wettelijke eisen aan een stichting

Een stichting dient een boekhouding te onderhouden, met andere woorden: de inkomsten en uitgaven gestructureerd vast te leggen. Er worden geen eisen gesteld aan de vorm van de boekhouding (spreadsheet, kasboek, boekhoudpakket), als er maar een boekhouding wordt gevoerd.

De overige eisen op een rij:

  1. Er moet jaarlijks een balans worden opgesteld.
  2. Er moet jaarlijks een staat van baten en lasten worden opgesteld
  3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld
  4. Alle bestuurders moeten de jaarrekening ondertekenen
  5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus voor 1 juli)
  6. Voor de controle van de jaarrekening van een stichting zijn geen wettelijke voorschriften.

U kunt uw jaarrekening zelf maken met behulp van de handleiding “Een jaarrekening maken kun je zelf” en een ingerichte spreadsheet. Lees meer over Jaarrekening maken.

Jaarrekening zelf maken

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: