EEN STICHTING OPRICHTEN?

DE BESTE ADVIEZEN VINDT U HIER
(advertentie)
Bij APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang of uit welke sector dan ook. APPR heeft alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn, bijvoorbeeld op het gebied van financiële- en/of ledenadministratie.
Er zijn modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Een stichting oprichten

alleen verenigingen of stichtingen kunnen een ANBI aanvragen.

Als het project dat u ooit in een ontwikkelingsland bent begonnen grotere vormen aanneemt, en als u overweegt om meerdere projecten te gaan uitvoeren waar u serieus voor wilt gaan fondsenwerven, is het raadzaam om een eigen stichting op te richten.
De informatie die u aantreft in de rechterkolom geldt voor iedere fondsenwervende stichting – dus niet alleen voor de stichtingen die in ontwikkelingssamenwerking werkzaam zijn.

Eerst lezen

U doet er goed aan om te beginnen met het lezen van het boekje van Mirjam Vossen, Eerste Hulp bij Ontwikkelingswerk. Het boek is uitverkocht, maar u kunt hier de PDF downloaden.  

ehbo

Gaat u werken met weeskinderen of gehandicapten? Dan zijn deze twee uitgaven voor u relevant. Ook deze kunt u gratis downloaden.

       Meedoen - hulp aan gehandicapten  Kinderen zonder thuis

De eerste stappen

U dient een bestuur te formeren dat minstens bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Denk vooruit. Als u ooit een ANBI-registratie wilt aanvragen of een keurmerk wilt verwerven, kunnen niet alle bestuursleden uit een familie/gezin komen. Er moet minstens een ‘buitenstaander’ zijn, liefst twee, te meer omdat geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Voordat u zich kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel (dit is een vereiste voor een vereniging of stichting) moet u statuten maken. Doe dit zelf, op basis van voorbeelden. Als u alles aan de notaris overlaat, wordt het veel te duur. Zorg dat u de omschrijving van uw doelstelling niet al te gedetailleerd opneemt in de statuten, daar kunt u, als de projecten van de stichting zich ontwikkelen in een andere richting, last van krijgen. Het is de moeite waard om is goed rond te vragen of te googelen naar een goedkope notaris. Vaak wil een notaris, omdat het om een goed doel gaat, wel helpen met het opstellen van de statuten tegen een gereduceerd tarief. Probeer in contact te komen met een ander klein goed doel en vraag of hun statuten als voorbeeld mogen dienen – dan hoeft u alleen maar aan te passen wat voor u van toepassing is.
Voorbeelden van statuten vindt u hier.

Kijk verder voor hulpmiddelen en tips op deze site: http://www.nieuwestichting.nl/stichting-oprichten/stappenplan.html Zorg voor een goede website, een die u zelf kunt onderhouden. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk en hoeft helemaal niet duur te zijn. Een website in WordPress is makkelijk te onderhouden en snel te bouwen. Kent u niemand die u daarbij kan helpen? Neem dan contact op de brancheorganisatie Partin: zij kunnen u verder helpen. Stuur daarvoor een mail naar het secretariaat (secretariaat@partin.nl).

Wettelijke eisen aan een stichting

Een stichting dient een boekhouding te onderhouden, met andere woorden: de inkomsten en uitgaven gestructureerd vast te leggen. Er worden geen eisen gesteld aan de vorm van de boekhouding (spreadsheet, kasboek, boekhoudpakket), als er maar een boekhouding wordt gevoerd.

De overige eisen op een rij:

  1. Er moet jaarlijks een balans worden opgesteld.
  2. Er moet jaarlijks een staat van baten en lasten worden opgesteld
  3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld
  4. Alle bestuurders moeten de jaarrekening ondertekenen
  5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus voor 1 juli)
  6. Voor de controle van de jaarrekening van een stichting zijn geen wettelijke voorschriften.

U kunt uw jaarrekening zelf maken met behulp van de handleiding “Een jaarrekening maken kun je zelf” en een ingerichte spreadsheet. Lees meer over Jaarrekening maken.

Jaarrekening zelf maken

 

 

 

 

EEN GOED ADVIES IS DE BESTE START