Stop mensenhandel voordat het begint

CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa) organiseert een conferentie waar bestrijding van mensenhandel centraal
zal staan. Bedoeld voor organisaties en initiatiefnemers die actief zijn in Oost-Europa en bij willen dragen aan bestrijding van mensenhandel.

Tijdens deze conferentie willen we aandacht geven aan de verschillende aspecten van mensenhandel. Wat zijn de
oorzaken, wat zijn de gevolgen en wie zijn er betrokken. Met deze conferentie hopen we bij te dragen aan de
bestrijding van mensenhandel in Oost-Europa. We willen met elkaar in gesprek gaan over hoe verschillende initiatieven
elkaar kunnen versterken. Zo zal er aandacht zijn voor bewustwording, voorlichting, armoedebestrijding, regelgeving
en opvang.
De sprekers zullen vanuit hun expertise hun visie delen op bestrijding van mensenhandel. Zo kan de relevantie en het
belang van het verbinden van Oost-Europa en Nederland benadrukt worden en kan de aanpak versterkt worden. Verder
zullen er workshops gegeven worden waarin aandacht is voor preventieprogramma’s, aanpak van mensenhandel, hulp aan
slachtoffers, etc.
Voor elke organisatie, commissie en elk initiatief voor Oost-Europa is dit een relevant thema. ‘Samen kunnen we
mensenhandel stoppen voordat het begint.’

LOCATIE
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

DATUM
5 april 2019

SPREKERS
• Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS
• Anne Kuik, woordvoerder CDA op mensenhandel
• M.m.v. Leger des Heils, IJM, Bright Fame en Dorcas

Meer informatie is beschikbaar op www.cpoe.nl.
Aanmelden of meer informatie kan via info@cpoe.nl.