Succesvol Mutual Learning Program start nieuwe reeks

Het Mutual Learning Programma for Family and Community Based Care ging vorig jaar live en binnenkort start een nieuwe reeks. Het is een uniek leerprogramma waarbij de deelnemers uit intensief ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen over gezins- en gemeenschapszorg. En het transitieproces daar naar toe. Het programma met hulpverleners uit Afrika, Azië, Oost-Europa, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika is is meer dan succesvol. Ook buiten het programma zoeken de organisaties en goede doelen elkaar op en helpen elkaar bij vragen. 

Het is in het belang van het kind om op te groeien in een liefdevolle familie. Helaas is het aantal kinderen dat dit mist enorm. Zij wonen in een tehuis, op straat of hebben een onveilige thuissituatie. Maar er zijn vaak prima alternatieven voor deze kinderen. Het realiseren van goede familie- en gemeenschapszorg is echter niet eenvoudig en kost tijd. Binnen het Mutual Learning Programma worden samen stappen gezet naar een ideale situatie waarin kinderen opgroeien in liefdevolle families.

Wederzijds leren
Het programma biedt een veilige omgeving om kennis, praktijkervaringen en uitdagingen te delen. In plaats van een top-down benadering – mensen vertellen wat ze moeten doen en hoe ze moeten doen – worden de deelnemers uitgenodigd om samen na te denken en mogelijkheden te creëren. Het programma werkt volgens de filosofie van samenwerking en dialoog. Een belangrijk onderdeel van het programma is de gezamenlijke analyse van ingediende casussen door de deelnemers.

Het Mutual Learning Program werd ontwikkeld door een consortium dat zich al langere tijd bezig houdt met de transitie naar gezins- en gemeenschapszorg. Het is gebaseerd op ervaringen met het Training & Inter-Consultancy (T&IC) programma. In 2021 en 2022 liep het T&IC programma exclusief voor de Family Power deelnemers. Family Power is een samenwerkingsverband tussen negen Nederlandse particulieren initiatieven (PI; waarvan lid van Partin) en hun internationale partners in vier continenten.

Family Power is ook een van de deelnemers van het consortium. De andere deelnemers zijn COLT, Daniëlle Children’s Fund, Hope and Homes for Children, Instituto Kanankil, Kidscare, Transform Alliance Africa en Wilde Ganzen.

Meedoen? Dat kan!
In februari start de tweede reeks. Later in het jaar volgt de derde op rij. Per keer kunnen zo’n 10 organisaties aansluiten. Vindt alle informatie over praktische zaken op www.mutuallearningprogram.org/

Bron(nen): Family Power | Mutual Learning 
Foto: Family Power