Leden Partin aan de slag met Frame, Voice, Report!

De stichtingen Samay, Steun voor Oudalan en Tosangana werden bij de tweede ronde geselecteerd voor financiering door het subsidieprogramma Frame, Voice, Report! Samen met Stichting Stedenband Haarlem-Mutare, die al in de eerste ronde geselecteerd werd, zullen deze Partin-leden communicatieactiviteiten uitvoeren met als doel het onder de aandacht brengen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) onder het Nederlandse en Vlaamse publiek.

In totaal (samen met de eerste ronde) werden 35 communicatieactiviteiten uit België en Nederland gehonoreerd, waarvan 21 uit Nederland. Waren er in de eerste ronde nog weinig particuliere initiatieven (actief in ontwikkelingslanden) onder de begunstigden, nu zijn het er met zo’n 15 initiatieven beduidend meer. Echter blijven NGO en platformverbanden in de meerderheid.

Communicatieprojecten
Samen met Stichting AFOS/De Naaste Veraf start Stichting Steun voor Oudalan de campagne Don’t Waste My World! The campaign Don’t Waste My World! Op middelbare scholen in Nederland wordt ingegaan op klimaatverandering en ‘plastic waste problem’ met focus op Burkina Faso, waar dagelijks de gevolgen van klimaatverandering ondervonden wordt.

Klimaatverandering is ook het thema van de beoogde film die Stichting Samay gaat maken. Samen met de film over Bolivia rolt de stichting activiteiten op Nederlandse scholen uit om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en om scholieren aan te zetten tot actie hun ecologische voetafdruk te verminderen.

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare voert samen met De Pletterij het programma Sustainable Haarlem in the World Perspective uit. In dit programma komen de thema’s klimaat en migratie bijeen.

Gebaseerd op de ervaringen van UN-Resolutie 1325 wil de Kongolese Vrouwen Stichting Tosangana samen met Burundian Women for Peace and Development vrouwen, gevlucht uit hun thuisland, ondersteunen hun leven te verbeteren in Europa of hun te begeleiden om activiteiten in Afrika te ontplooien.

Achtergrond
Samen met partners in 7 Europese landen voeren Wilde Ganzen en het 4de pijlersteunpunt van 11.11.11 het programma Frame, Voice, Report! uit. Het subsidieprogramma voor maatschappelijke organisaties heeft als doel om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) onder EU-burgers te vergroten.

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat het wereldbeeld van de gemiddelde Nederlander en Vlaming behoorlijk negatief is. Veel mensen denken dat het nog steeds heel slecht gaat met de wereld en zeker met de ‘derde wereld’. Via Frame, Voice, Report! kan het Nederlandse en Vlaamse publiek geïnformeerd worden over de vooruitgang in de wereld en over wat ons als wereldburgers nog te doen staat.

Foto: Stichting Samay