Afbouw aftrektarief giften gaat door

Per 1 januari 2020 worden alle aftrektarieven, dus ook voor giften, versneld afgebouwd. Van het huidig toptarief van 51,95% naar 37,05% in 2023. Deze wijziging heeft gevolgen voor organisaties zoals particuliere initiatieven (PI) die voor fondsenwerving mede afhankelijk zijn van giften. Dit nieuwe Belastingplan werd op 18 december 2018 door de Eerste Kamer aangenomen.

ANBI
Als een stichting een ANBI is, kunnen donateurs profiteren van een aftrek in de inkomstenbelasting. De gift komt in mindering op het inkomen van de donateur. De aftrek is nu maximaal 51,95%. Per 2020 gaat het kabinet deze aftrek beperken. Vanaf 2023 geldt dan alleen nog maar het laagste tarief (37,05%).

De hoogte van de aftrek in de inkomstenbelasting blijft afhankelijk van het soort gift: gewone gift of periodieke gift. Voor de gewone gift geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van € 60. Het maximum is 10% van het verzamelinkomen. Voor een periodieke gift geldt geen drempel en maximum.

Gevolgen fondsenwerving
Volgens rendement.nl kunnen donateurs met een hoog inkomen dan veel minder profiteren van de giftenaftrek. Hierdoor zouden de opbrengsten uit giften kunnen teruglopen. Ook Goede Doelen Nederland vreest dat met name grote gevers substantieel minder gaan geven als het aftrekpercentage met bijna een derde wordt afgebouwd.

Partin, branchevereniging voor particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking, verwacht ook dat deze wijziging in het belastingstelsel negatieve gevolgen heeft voor kleine goede doelen: PI zijn veelal afhankelijk van particuliere giften.

Meer informatie over ANBI in onze handige KGD-tool.

Bron: Belastingdienst, Goede Doelen Nederland, Rendement.nl