Leden Partin door overheid erkend als ontwikkelingsorganisaties

Kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking zijn door een lidmaatschap van brancheorganisatie Partin meteen een door de Nederlandse overheid erkende ontwikkelingsorganisatie. Dat geldt ook voor de leden van Partos (de ‘grote’ goede doelen) en een aantal met name genoemde organisaties. Die erkenning door de overheid is goed nieuws. Personen die voor ‘erkende’ ontwikkelingsorganisaties werken en zijn uitgezonden naar het buitenland blijven recht hebben op Nederlandse uitkeringen, uiteraard indien aan de overige geldende voorwaarden is voldaan. 

Door de nieuwe regeling blijven personen die voor werkzaamheden in het buitenland uitgezonden zijn en zich (tijdelijk) uitschrijven uit Nederland, recht houden op Nederlandse uitkeringen. Uiteraard als er aan de overige voorwaarden voor het recht op uitkering voldaan is. Ook bestaat de mogelijkheid om zich langer dan 10 jaar vrijwillig te verzekeren volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene Nabestaandenwet (ANW).

Vrijwillig verzekeren
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is meestal verzekerd voor de AOW en de Anw. Per verzekerd jaar wordt 2% AOW opgebouwd. Een volledig AOW-pensioen geldt als in de 50 jaar voor de AOW-leeftijd de persoon altijd verzekerd is geweest. Bij wonen en werken buiten Nederland stopt de verzekering. Gevolg is een ‘korting’ op het AOW-pensioen bij het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd en een lagere of helemaal geen nabestaandenuitkering Anw bij overlijden.
Bij verblijf in het buitenland kon men zich hiervoor vrijwillig verzekeren door de premies door te betalen. Normaal kan dat tot 10 jaar.
Als aangewezen organisatie voor ontwikkelingssamenwerking is deze maximale periode niet van toepassing en kan men bijverzekeren zolang men wil.
Voor iemand die voor uw stichting in het buitenland werkzaam is en een lokaal salaris ontvangt (wij gaan dan uit van een minimumloon volgens Nederlandse maatstaven), zal de premie AOW € 527,- per jaar bedragen, Anw € 2,- per jaar (prijspeil 2019, bron SVB).

Erkenning
De regeling is onderdeel van de Wet beperking export uitkeringen (BEU) en vervangt de regeling uit 2011. Wij zien de nieuwe regeling als een mooie erkenning voor de kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.

Bron: StaatscourantSVB