‘Er moeten meters gemaakt worden’

Huis-aan-huiscollecteren lijkt iets voor grote goede doelen. Al helemaal als je het landelijk collecterooster inkijkt. Dan kom je 25 namen tegen van organisaties met baten van meer dan € 100.000. Kleinere goede doelen die niet landelijk collecteren, kunnen ook een vergunning krijgen. Zij mogen geld ophalen in één van de ‘vrije periodes’ die in het landelijk collecterooster staan. Dat zijn natuurlijk die weken die in vakanties vallen of rondom feestdagen. Dat weerhoudt de Jerome Damey Foundation niet om toch van deur tot deur te gaan. Elk jaar zo’n 3 weken. Met succes. Yvonne van Driel sprak de vrijdag na Hemelvaart met Gerard Geenacker.

‘Er moeten meters gemaakt worden.’

Samen met twee vrijwilligers loopt Gerard Geenacker deze week elke avond en de zaterdagmiddag een route langs de huizen in de gemeente Lingewaard. Geenacker is secretaris van de Jerome Damey Foundation. “Soms loopt een vierde vrijwilliger mee, maar meestal zijn we met drieën. We lopen dan zo’n 3 uur. We starten rond 5 uur ’s middags. Als de dagen korter zijn, gaan we ook wat eerder op pad. Als het regent doen we een korte ronde of blijven thuis. En op feestdagen, zoals gisteren, dan gaan we ook niet op pad.”

Kunnen jullie met drie vrijwilligers alle huizen in de gehele gemeente Lingewaard aandoen? “Nee. We kiezen wijken uit waarbij de afstand tot de huizen niet te groot is. Wijken met rijtjeshuizen bijvoorbeeld. Er moeten tenslotte meters gemaakt worden.”

Droom delen
Naast Lingewaard collecteert de Jerome Damey Foundation ook in 2 andere gemeentes. Wat brengt drie weken collecteren op? “Dat ligt nu zo rond de € 6.000.” Voor corona in 2019 was dat ongeveer 10% van de inkomsten. In 2020 lag dit percentage lager. Daarnaast organiseert de stichting nog heel veel andere acties. “Maar we willen het collecteren zeker blijven doen. Natuurlijk is niet iedereen blij met onze komst. Maar mijn ervaring is dat zo’n 90% wel geeft. Sommigen gaan met je in gesprek. Dat zijn meestal mooie gesprekken. Het levert dus niet alleen middelen op, het is ook een mooie manier onze missie, onze droom, met de mensen in de wijk te delen.”

De missie van de Jerome Damey Foundation is het creëren van betere omstandigheden voor minderbedeelde kinderen in Guinee om op te groeien. Dat doet de stichting samen met de Guinese partnerorganisatie vooral door onderwijsprojecten. Daarbij gaan ze uit van het potentieel dat in elk kind schuilt.

Grote organisaties zenden weken van tevoren reclamespotjes over de collecteweek uit. Hoe doet de Jerome Damey Foundation dat? “We maken een persbericht voor de lokale krantjes en weekbladen. En we laten online via facebook weten wat onze acties zijn. We merken dat veel mensen ons daarvan vaak herkennen.”

Collecterooster
Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op waarmee alle 25 landelijk collecterende goede doelen hun eigen collecteweek hebben. CBF – toezichthouder goede doelen legt het rooster vast en stelt deze beschikbaar voor o.a. de gemeenten. Met het hanteren van dit collecterooster willen de aangesloten goede doelen voor spreiding van de collectes zorgen. Soms bundelen deze organisaties hun krachten en organiseren een Goede Doelen Week.

Als een van de 25 aangesloten goede doelen niet collecteert, is er ruimte voor anderen. CBF zegt het zo op hun site: ‘Kleinere organisaties of goede doelen die niet landelijk collecteren, kunnen natuurlijk ook een vergunning krijgen. Zij mogen geld ophalen in één van de vrije periodes die in het landelijk collecterooster staan.’ Echter vallen deze vrije periodes in weken met vakanties en andere feestdagen. Dat zijn natuurlijk de mindere weken. “Net als nu met Hemelvaart. Dan zijn toch veel mensen een lang weekend weg.”

Geenacker heeft dat ooit aangekaart, maar ertussen komen lukt niet. Toch denkt hij niet aan stoppen met collecteren. “Het zijn intensieve weken. We lopen wat af. En maken mooie gesprekken mee. Bovenal halen we geld op om onze en de droom van de kinderen in Guinee vorm te geven.”

Door meters te maken in Nederland, kunnen de kinderen in Guinee ook meters maken. Een mooie gedachte.

Tekst: Yvonne van Driel | PartinFoto(s): Jerome Damey Foundation