Stel mensen centraal bij emancipatie in ontwikkelingslanden

Ontwikkelingsorganisaties moeten gemarginaliseerden, zoals gehandicapten, vrouwen of kinderen, ondersteunen bij hun eigen emancipatie, met een blik die diversiteit herkent, erkent en de kracht van mensen zélf centraal stelt. Dat bepleitte Willem Elbers (AMID) op 29 januari 2020 tijdens de internationale conferentie Pushing boundaries in Advocacy for Inclusion in Den Haag. Een belangrijke boodschap want, schreef Every Child A Family na afloop, een inclusieve samenleving draagt bij aan een gemeenschap die zorg draagt voor elkaar.

Drie biases
In zijn betoog richt Elbers zich op drie biases die lokale maatschappelijke organisaties ervaren bij de belangen-behartiging van hun doelgroepen. Ten eerste wordt er volgens hem nog te veel vanuit projecten geredeneerd in plaats van vanuit mensen. Organisaties zouden meer moeten inspelen op bewegingen van doelgroepen die al bestaan, zoals de gehandicaptenbeweging, en deze mensen hun eigen emancipatie laten begeleiden. Ten tweede plaatsen organisaties doelgroepen veelal in ‘hokjes’, terwijl er juist veel diversiteit binnen die doelgroepen bestaan. De derde bias is de sterke focus van organisaties op politieke ontwikkelingen en de verandering van wetten voor gemarginaliseerden. Die focus gaat voorbij aan het belang van persoonlijke transformatie: gemarginaliseerden zullen pas opkomen voor hun rechten als zij in staat zijn de geïnternaliseerde negatieve ideeën over hun identiteit te veranderen.

Sociale inclusie
Hij baseert zijn conclusies op het onderzoeksproject ‘Breaking down barriers to inclusion: Towards effective lobby and advocacy for children with a disability’, een samenwerking tussen African Studies Centre Leiden en het Lilliane Fonds. Met het onderzoeksproject, dat onlangs de Impact Challenge Award 2019 ontving, wil Elbers de internationale ontwikkelingssamenwerking innoveren en verbeteren door richting te bieden en wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden.

Every Child A Family
De conferentie Pushing boundaries in Advocacy for Inclusion werd georganiseerd door Liliane Fonds, Dutch Coalition on Disability and Development en African Studies Centre Leiden. Partin-leden Niketan, Kidscare Kenia en Friendship Foundation waren bij deze conferentie aanwezig. Zij nemen ook deel aan Every Child A Family, een netwerk van organisaties dat het recht voor kinderen om in een gezin op te groeien promoot. De pledge #EveryChildAFamily werd tijdens de Wilde Ganzen – Partindag in 2019 gelanceerd.

Bron: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Lees het verslag van de dag op Liliane Fonds.