Onderzoek naar weeshuistoerisme

Het kabinet gaat onderzoek doen naar weeshuistoerisme. Dat zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in de Tweede Kamer tijdens het notaoverleg op 8 april. Er wordt onder meer gekeken of regelgeving wenselijk en mogelijk is en wat de rol van de overheid en maatschappelijke organisaties moet zijn. De initiatiefnota van kamerlid Van Haga ‘Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme’ vormde de aanleiding.

Weeskinderen
Dit overleg volgde op het rondetafelgesprek van 27 maart 2019 waar uitvoerig ingegaan werd op diverse aspecten van de weeshuistoerismeproblematiek. Daarbij kwamen diverse deskundigen uit binnen- en buitenland aan het woord. Zo werd de schade die kinderen oplopen als ze opgroeien in een weeshuis toegelicht. Maar ook over het verdienmodel dat ontstaan is rondom weeskinderen. De deskundigen pleitten dan ook voor het afschaffen van alle weeshuizen. In plaats van in weeshuizen zouden kinderen in een gezinsomgeving moeten worden opgenomen. En Nederland heeft daarin een rol te spelen. Daartoe werd Australië als voorbeeld genomen. Onder andere BCNN wees erop dat ook stages in weeshuizen problematisch zijn en dus ook onderdeel van het ontmoedigingsbeleid moeten zijn.

Onderzoek
Tijdens het debat werden vijf moties ingediend, waarvan er drie zijn aangehouden om mee te nemen in het onderzoek. Minister Kaag beloofde in haar slotreactie vóór het zomerreces een schriftelijk advies te schrijven voor de Kamer over een uit te voeren onderzoek naar de huidige Nederlandse rol in weeshuizen en naar de noodzaak en mogelijkheid van wet- en regelgeving. Ook zal ze de aard en omvang van vrijwilligers vanuit Nederland in kaart brengen. Voor het opzet van het onderzoek zal zij in gesprek gaan met de Nationaal Rapporteur van Mensenhandel, experts en haar collega’s op andere ministeries, aangezien de thema’s ook Veiligheid & Justitie en Onderwijs aangaan.

Inzet PI
Er zijn ook verschillende Partin-leden, zoals o.a. Stichting Peramiho en Mama and Me Uganda, die zich inzetten voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg en daarbij zoeken naar familiegerichte zorg en gezinsvervangende alternatieven. Tijdens de Partindag 2018 in Hilversum werd ook aandacht besteed aan stages en vrijwilligerswerk in weeshuizen. En ook dit jaar zal dit onderwerp op de agenda van de Partindag staan.

Better Care Network Netherlands (BCNN) heeft van beide bijeenkomsten een uitgebreid verslag gemaakt: Verslag rondetafelgesprek weeshuistoerisme (Bijeenkomst op 27 maart 2019) en Onderzoek naar weeshuistoerisme (Verslag notaoverleg 8 april). Dit artikel is daarop gebaseerd.

Foto: BCNN